ΕφΚέρκυρας 29/2010

ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 10/2010, Δεκέμβριος

Ετήσια έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας

Εκδίδεται από το 2001

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Δ. Μπαλιάκα Μέλη: Ε. Παπαϊωάννου, Α. Καράπα ( Εισηγήτρια) Δικηγόροι: Ι. Στατήρης, Ι. Πλασκασοβίτη, Γ. Θεοδόσης Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Διάκριση από σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών. Ο χαρακτήρας μίας σύμβασης ως εξαρτημένης εργασίας ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ανήκει στο δικαστήριο, το οποίο δε δεσμεύεται από το χαρακτηρισμό που έχουν προσδώσει σ’ αυτή τα συμβαλλόμενα μέρη. Καταγγελία σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο. Με τη σύμβαση εργασίας ή τον κανονισμό της εργοδότριας επιχείρησης μπορούν να προσδιοριστούν και ειδικοί λόγοι, εφόσον από τις περιστάσεις και τη φύση της εργασίας δικαιολογούνται ως «σπουδαίοι» για την καταγγελία της σύμβασης. Περαιτέρω, με το άρθρο 1 του Πρώτου Προσθ. Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ κατοχυρώνεται ο σεβασμός της περιουσίας του προσώπου, το οποίο μπορεί να τη στερηθεί μόνο για λόγους δημόσιας ωφελείας. Στην έννοια της περιουσίας περιλαμβάνονται όχι μόνο τα εμπράγματα δικαιώματα, αλλά και τα δικαιώματα «περιουσιακής φύσεως» και τα κεκτημένα «οικονομικά συμφέροντα» και ειδικότερα απαιτήσεις, είτε αναγνωρισμένες με δικαστική ή διαιτητική απόφαση, είτε απλώς γεννημένες κατά το εθνικό δίκαιο, εφόσον υπάρχει νόμιμη προσδοκία, με βάση το ισχύον, έως την προσφυγή στο δικαστήριο, δίκαιο, ότι μπορούν να ικανοποιηθούν δικαστικά. Η στέρηση των ενοχικών δικαιωμάτων χωρεί μόνο για λόγους δημόσιας ωφελείας και προϋποθέτει την καταβολή αποζημίωσης. Εν προκειμένω αποδείχθηκε από...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.