ΕφΚέρκυρας 186/2010

ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 10/2010, Δεκέμβριος

Ετήσια έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας

Εκδίδεται από το 2001

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Δ. Μπαλιάκα Μέλη: Ε. Παπαϊωάννου, Α. Καράπα ( Εισηγήτρια) Δικηγόροι: Ν. Πιπερίδης, Σ. Γερακάρης, Ι. Βραδής Έκδοση μεταχρονολογημένης επιταγής και μη πληρωμή αυτής κατά τη νόμιμη εμφάνισή της από την πρώτη εναγομένη-κομίστρια εταιρία στην πληρώτρια Τράπεζα, ελλείψει αντίστοιχων διαθεσίμων κεφαλαίων του ενάγοντος. Έκδοση με βάση την επιταγή αυτή από την πρώτη εναγομένη διαταγής πληρωμής η οποία όμως ακυρώθηκε λόγω άσκησης ανακοπής από τον ενάγοντα-εκδότη αυτής, με το σκεπτικό ότι η επίδικη τραπεζική επιταγή ήταν επιταγή ευκολίας, γεγονός που γνώριζε ο νόμιμος εκπρόσωπος της εναγομένης εταιρίας κατά το χρόνο μεταβίβασής της προς αυτήν. Αποδεικτικά μέσα βάσει των οποίων το Δικαστήριο κατέληξε στην κρίση του περί του ότι η επιταγή ήταν ευκολίας, μεταξύ των οποίων και ένας μάρτυρας του ενάγοντος. Απόρριψη επικουρικής βάσης αγωγής με την οποία ο ενάγων-εκδότης επικαλείται ζημία του από την αδικοπρακτική συμπεριφορά των εναγομένων, οφειλόμενη στην εναντίον του έκδοση διαταγής πληρωμής που μετέπειτα ακυρώθηκε. Άσκηση κατά του ανωτέρω μάρτυρος από τους εναγομένους, μήνυσης για ψευδορκία και του ενάγοντος για ηθική αυτουργία σε ψευδορκία του πρώτου. Τα διισχυρισθέντα με την μήνυση ήταν μεν ψευδή, πλην όμως οι εναγόμενοι αγνοούσαν το χρονικό διάστημα της ασκήσεως της μηνύσεως την αναλήθεια αυτών και για το λόγο αυτό δεν θεμελιώνεται συκοφαντική δυσφήμιση...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.