ΕφΚέρκυρας 238/2010

ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 10/2010, Δεκέμβριος

Ετήσια έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας

Εκδίδεται από το 2001

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Ε. Παπαϊωάννου Μέλη: Π. Παντελή, Α. Κόφφα (Εισηγήτρια) Δικηγόροι: Σ. Αλαμάνος, Χ. Κασίμης Συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Διαφορά έννοιας ομίλου από έννοια συνδεδεμένων επιχειρήσεων. Θεμιτή άρση αυτοτέλειας νομικού προσώπου. Οφειλή εις ολόκληρον. Εφαρμογή άρσης αυτοτέλειας στο χώρο του εργατικού δικαίου. Άνιση μεταχείριση εργαζομένων σε ομίλους επιχειρήσεων και διακινδύνευση των απαιτήσεών τους. Για την εξασφάλιση των εργαζομένων επιβάλλεται κατ’ αποτέλεσμα η θεώρηση των εταιριών αυτών ως νομικής ενότητας. Σε περίπτωση οφειλών της θυγατρικής εταιρείας προς τους εργαζομένους από την παροχή της εργασίας τους, η μητρική αυτής εταιρία ως «εν τοις πράγμασι» εργοδότης αυτών είναι συνυπεύθυνη εις ολόκληρον με την πρώτη για την καταβολή των οφειλών αυτών. Μεταβολή προσώπου εργοδότη. Η κρίση για τη διατήρηση ή μη της ταυτότητας της οικονομικής μονάδας, και επομένως για το αν συντρέχει μεταβίβαση επιχείρησης, εκμετάλλευσης ή τμημάτων της, εξαρτάται από τη συνολική εκτίμηση των συνθηκών της συγκεκριμένης περίπτωσης. Στο πλαίσιο της συνολικής αυτής εκτίμησης, κρίσιμα είναι τα ακόλουθα στοιχεία: α) η μεταβίβαση ή μη υλικών στοιχείων (κτίρια, μηχανήματα κ.λπ.) β) η μεταβίβαση ή μη άυλων αγαθών, καθώς και η αξία τους, γ) η πρόσληψη ή μη σημαντικού μέρους του εργατικού δυναμικού από το νέο επιχειρηματία, δ) η μεταβίβαση ή μη της πελατείας, ε) ο βαθμός ομοιότητας των...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.