ΕφΚέρκυρας 98/2009

ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 10/2010, Δεκέμβριος

Ετήσια έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας

Εκδίδεται από το 2001

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Α. Αλειφεροπούλου Μέλη: Ε. Παπαϊωάννου, Α. Κόφφα (Εισηγήτρια) Δικηγόροι: Σ. Δεσεγγρίνης, Α. Πέτσου, Κ. Βέργης Σε περίπτωση καταστροφής ξένου πράγματος, η ζημία συνίσταται στην αξία αυτού, η αναγραφή δε της ολοκληρωτικής καταστροφής του πράγματος είτε με την τεχνική είτε με την οικονομική της μορφή αρκούν για την πληρότητα του δικογράφου της σχετικής αγωγής αποζημίωσης, κατά την έννοια του άρθρου 216 ΚΠολΔ και δεν είναι απαραίτητο να αναφέρονται προκειμένου περί καταστροφής αυτοκινήτου, οι προκληθείσες σ’ αυτό επιμέρους βλάβες, η δαπάνη αποκατάστασης αυτών, ο τύπος του οχήματος, το έτος κατασκευής και κυκλοφορίας του, ο κυβισμός και η κατάστασή του και τα διανυθέντα χιλιόμετρα κατά το χρόνο του ατυχήματος. Αντίθετα, προκειμένου περί του αιτήματος επιδίκασης της συνολικής δαπάνης που θα απαιτηθεί για την αποκατάσταση του βλαβέντος οχήματος στην προ του ατυχήματος κατάστασή του, δηλονότι, τόσο της αγορά ανταλλακτικών, όσο και της αμοιβής των εργασιών τοποθέτησής τους, καθίσταται αναγκαίος ο διαχωρισμός των μερών του αιτήματος, ήτοι της δαπάνης αγοράς των ανταλλακτικών και της αμοιβής των εργασιών, αντίστοιχα. Από τις διατάξεις των άρθρων 914, 297 και 298 ΑΚ προκύπτει ότι, σε περίπτωση καταστροφής ξένου πράγματος, η ζημία συνίσταται στην αξία αυτού, αντίστοιχα προς την οποία μειώνεται η υπάρχουσα περιουσία του ζημιωθέντος και το ποσό...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.