ΠΠρΚέρκυρας 126/2009

ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 10/2010, Δεκέμβριος

Ετήσια έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας

Εκδίδεται από το 2001

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Χ. Μαυρίδης Μέλη: Β. Μπέλλου ( Εισηγήτρια), Σ. Ορφανίδου Δικηγόροι: Κ. Σκολαρίκη, Α. Λευθεριώτης, Ι. Κούρκουλος, Σ. Καρδάμης Με τη διάταξη του άρθρου 925 ΑΚ καθιερώνεται, κατά μία άποψη, γνήσια αντικειμενική ευθύνη (ευθύνη από διακινδύνευση) του κυρίου ή νομέα κτίσματος ή άλλου έργου για τη ζημία που προκάλεσε η πτώση του σε τρίτο, ενώ κατ’ άλλη άποψη, με αυτήν εισάγεται νόθος (μη γνήσια) αντικειμενική ευθύνη. Ως «πτώση» του έργου κατά την ανωτέρω διάταξη νοείται η κατάρρευσή του (ολική ή μερική) λόγω λύσεως της συνέχειας των υλικών από φυσικά αίτια χωρίς παρεμβολή ανθρώπινης ενέργειας, ή η υποχώρησή του κάτω από την πίεση που κατά τον προορισμό του μπορεί να δεχτεί. Αν η πτώση οφείλεται στην άσκηση από μέρους τρίτου υπερβολικής, σε σχέση με το συγκεκριμένο έργο, δύναμης, δεν υπάρχει πτώση, άρα ούτε αντικειμενική ευθύνη του κυρίου ή νομέα, αλλά η τυχόν ευθύνη θα πρέπει να θεμελιωθεί στη διάταξη του άρθρου 914 ΑΚ. Πρόστηση. Έννοια αυτής. Δικαιολογητικός λόγος ευθύνης προστήσαντος. Η εκπροσώπηση από τον προστηθέντα των συμφερόντων του προστήσαντος δεν απαιτείται να είναι εμφανής στους τρίτους. Σε περίπτωση που ο προστηθείς αναθέσει την υπηρεσία σε άλλα πρόσωπα (υποπροστηθέντες), αυτοί θεωρούνται προστηθέντες του αρχικού προστήσαντος. Για την εξάρτηση μεταξύ προστήσαντος και προστηθέντος...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.