ΜΠρΚέρκυρας 626/2009

ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 10/2010, Δεκέμβριος

Ετήσια έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας

Εκδίδεται από το 2001

Απόσπασμα

(Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) Πρόεδρος: Χ. Μαυρίδης, Πρόεδρος Πρωτοδικών Δικηγόροι: Ι.-Α. Ρίγγας, Α. Πέτσου Άσκηση εμπρόθεσμης ανακοπής ή έφεσης κατά απόφασης που έχει κηρύχθηκε προσωρινά εκτελεστή. Δυνατή μέχρι τη συζήτηση της ανακοπής ή έφεσης στο ακροατήριο, εφόσον το ζητήσει ο διάδικος που ηττήθηκε, η αναστολή της εκτέλεσης ολικά ή μερικά, ώσπου να εκδοθεί οριστική απόφαση ως προς την ανακοπή ή έφεση, με εγγύηση ή χωρίς εγγύηση, εφόσον πιθανολογείται η ευδοκίμηση του ένδικου μέσου. Μόνη η δυνατότητα να προκληθεί βλάβη από την εκτέλεση, δεν αρκεί για τη χορήγηση της αναστολής, αλλά προέχει να πιθανολογείται η βασιμότητα του ένδικου μέσου. Από τη διάταξη το άρθρου 912 παρ. 1 του ΚΠολΔ προκύπτει ότι αν ασκηθεί εμπρόθεσμα ανακοπή ή έφεση κατά απόφασης που έχει κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή, σύμφωνα με τα άρθρα 908, 910 του ΚΠολΔ, είναι δυνατόν να διαταχθεί μέχρι τη συζήτηση της ανακοπής ή έφεσης στο ακροατήριο, εφόσον το ζητήσει ο διάδικος που ηττήθηκε, να ανασταλεί η εκτέλεση ολικά ή μερικά, ώσπου να εκδοθεί οριστική απόφαση ως προς την ανακοπή ή έφεση, με εγγύηση ή χωρίς εγγύηση, εφόσον πιθανολογείται η ευδοκίμηση του ένδικου μέσου. Προκειμένου να χορηγηθεί αναστολή εκτέλεσης, πρέπει να ερευνάται περαιτέρω η δυνατότητα να προκληθεί βλάβη από την εκτέλεση, η οποία είναι...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.