ΜΠρΚέρκυρας 170/2008

ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 10/2010, Δεκέμβριος

Ετήσια έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας

Εκδίδεται από το 2001

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Φ. Τσιώτας, Πρωτοδίκης Δικηγόροι: Μ. Σμπήτα, Μ. Αγγέλη, Ν. Καλούδης Η διαζευκτική εναγωγή περισσοτέρων προσώπων είναι ανεπίτρεπτη καθότι ουσιαστικά αποτελεί αγωγή υπό αίρεση. Ανεπίτρεπτη είναι περαιτέρω, η εναγωγή, ενεργητική ή παθητική, περισσότερων προσώπων διαζευκτικά είτε γίνεται εμφανώς είτε γίνεται αφανώς. Αγωγή η οποία ασκείται διαζευκτικά ως προς το πρόσωπο διαδίκου απορρίπτεται ως αόριστη στο σύνολό της, εκτός αν υπάρξει παραίτηση από το δικόγραφο ως προς τα πρόσωπα που ενάγουν ή ενάγονται διαζευκτικά οπότε η αοριστία και το απαράδεκτο που αυτή προκαλεί θεραπεύεται, καθότι η παραίτηση έχει αναδρομική ενέργεια. Ενεργητική νομιμοποίηση κοινοπραξίας. Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 118 του ΚΠολΔ «Τα δικόγραφα που επιδίδονται από ένα διάδικο σε άλλον ή υποβάλλονται στο δικαστήριο πρέπει να αναφέρουν: 3) το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο και την κατοικία όλων των διαδίκων και των νόμιμων αντιπροσώπων τους και αν πρόκειται για νομικά πρόσωπα, την επωνυμία και την έδρα τους, …» ενώ κατά το άρθρο 216 παρ. 1 του ΚΠολΔ «Η αγωγή εκτός από τα στοιχεία που ορίζονται στα άρθρα 118 ή 117 πρέπει να περιέχει: α) σαφή έκθεση των γεγονότων που θεμελιώνουν σύμφωνα με το νόμο την αγωγή και δικαιολογούν την άσκησή της από τον ενάγοντα κατά του εναγομένου …». Τέλος σύμφωνα...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.