Θεματικό Ευρετήριο

ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 10/2010, Δεκέμβριος

Ετήσια έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας

Εκδίδεται από το 2001

Απόσπασμα

ΑΓΩΓΗ Διεκδικητική. Σε περίπτωση διεκδικητικής της κυριότητας κινητού πράγματος, αγωγής, εφόσον με την αγωγή υποβάλλεται και αίτημα καταδίκης του εναγομένου σε ορισμένο ποσό αποζημίωσης, αν δεν ανευρεθεί το πράγμα κατά την εκτέλεση, το δικαστήριο, εφόσον δεχτεί την αγωγή, υποχρεούται να καταδικάσει τον εναγόμενο όχι μόνο στην παράδοση του επίδικου πράγματος στον ενάγοντα, αλλά και σε αποζημίωση του ενάγοντος για την περίπτωση που αυτό δεν ανευρεθεί κατά την εκτέλεση. ΕφΚέρκυρας 234/2010, σελ. 102. Αποζημιωσης. Σε περίπτωση καταστροφής ξένου πράγματος, η ζημία συνίσταται στην αξία αυτού, η αναγραφή δε της ολοκληρωτικής καταστροφής του πράγματος είτε με την τεχνική είτε με την οικονομική της μορφή αρκούν για την πληρότητα του δικογράφου της σχετικής αγωγής αποζημίωσης, κατά την έννοια του άρθρου 216 ΚΠολΔ και δεν είναι απαραίτητο να αναφέρονται προκειμένου περί καταστροφής αυτοκινήτου, οι προκληθείσες σ’ αυτό επιμέρους βλάβες, η δαπάνη αποκατάστασης αυτών, ο τύπος του οχήματος, το έτος κατασκευής και κυκλοφορίας του, ο κυβισμός και η κατάστασή του και τα διανυθέντα χιλιόμετρα κατά το χρόνο του ατυχήματος. Αντίθετα, προκειμένου περί του αιτήματος επιδίκασης της συνολικής δαπάνης που θα απαιτηθεί για την αποκατάσταση του βλαβέντος οχήματος στην προ του ατυχήματος κατάστασή του, δηλονότι, τόσο της αγορά ανταλλακτικών, όσο και της αμοιβής των εργασιών τοποθέτησής...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.