ΤρΔΠρΑΘ 5176/2006 (10ο)

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 1/2008, Σεπτέμβριος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & επικαιρότητας της Ένωσης Δικαίου Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΕΔΑΜ)

Εκδίδεται από το 2008 - Τετραμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Ασινούλα Κλιβανιώτου, Πρόεδρος Πρωτοδικών Διοικητικών Δικαστηρίων. Εισηγήτρια: Χαρίκλεια Κέκη, Πρωτοδίκης Δ.Δ. Με την κρινόμενη αίτηση, για την άσκηση της οποίας έχει κατατεθεί το νόμιμο παράβολο (Σειρά Α΄ 968109/21.3.2006), ζητείται παραδεκτώς η, κατ’ άρθρο 52 του Π.Δ/τος 18/1989, αναστολή εκτελέσεως της 291315/1-β/17.7.2005 αποφάσεως του Διευθυντή της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, εκδοθείσας επί ενδικοφανούς προσφυγής της αιτούσας κατά της 278277/1-γ/24.11.2004 αποφάσεως του Διοικητή του Τμήματος Αλλοδαπών Βορειοανατολικής Αττικής περί απορρίψεως του αιτήματός της για χορήγηση Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (ΕΔΤΟ) ως αλλογενής σύζυγος ομογενούς. Κατά της ως άνω προσβαλλομένης έχει ασκηθεί αίτηση ακυρώσεως (ΑΚΔ 76/2006), η δικάσιμος της οποίας δεν έχει ορισθεί ακόμη. Με τις διατάξεις της 4000/3/10-λε/2001 Κοινής Υπουργικής Αποφάσεως (ΦΕΚ Β΄ 707), εκδοθείσας κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 17 (παρ. 4) του Ν. 1975/1991 (ΦΕΚ Α΄ 184), ορίζεται ότι “Άρθρο 1.1 Στους ελληνικής καταγωγής υπηκόους Αλβανίας που βρίσκονται στην Ελλάδα χορηγείται από τις αστυνομικές αρχές που χειρίζονται θέματα αλλοδαπών Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (ΕΔΤΟ) ........ Άρθρο 2.............. 4. Σε περίπτωση κατά την οποία από τα υπάρχοντα στοιχεία δεν επιβεβαιώνεται η ελληνικής καταγωγή, το αίτημα απορρίπτεται με αιτιολογημένη απόφαση της αρμόδιας αστυνομικής Αρχής, η οποία επιδίδεται στον αιτούντα. Κατά της απορριπτικής απόφασης, ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα προσφυγής, εντός δέκα (10) ημερών από...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.