ΔΠρΑθ 1933/2008 (21ο Συμβ)

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 3/2009, Ιούνιος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & επικαιρότητας της Ένωσης Δικαίου Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΕΔΑΜ)

Εκδίδεται από το 2008 - Τετραμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Απέλαση - παράβαση της προθεσμίας του 48ώρου για υποβολή αντιρρήσεων - ο προδήλως βάσιμος λόγος ακύρωσης περί παράβασης του δικαιώματος ακρόασης καθιστά την πράξη δεκτική αναστολήςΔικαστές: Αικατερίνη Σταυρίδου, Πρόεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ., Ιωάννης ΠολυχΡόνης (εισηγητής), Ασημίνα Νικολακοπούλου, Πρωτοδίκες Δ.Δ. (...) Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση, για την οποία καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (....., σειράς Α’, έντυπο), ζητείται, κατ’ εκτίμηση του δικογράφου, η, κατ’ άρθρο 52 του π.δ. 18/1989, αναστολή εκτέλεσης της ..... /3.5.2007 απόφασης του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής, με την οποία απορρίφθηκε η από 27.4.2007 ενδικοφανής προσφυγή της αιτούσας κατά της ..... /21.4.2007 απόφασης του Προϊσταμένου της Υποδιεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής, για την απέλαση της αιτούσας από την Ελλάδα. Κατά της πιο πάνω προσβαλλόμενης πράξης έχει ασκηθεί ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου αίτηση ακυρώσεως (ΓΑΚ .... /2007)’ η εκδίκαση της οποίας εκκρεμεί. Επειδή, στο άρθρο 20 παρ. 2 του Συντάγματος ορίζεται ότι: «Το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερομένου· ισχύει και για κάθε διοικητική ενέργεια ή μέτρο που λαμβάνεται εις βάρος των δικαιωμάτων ή συμφερόντων του». Επίσης, στο άρθρο 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, ΦΕΚ 45 A-.J ορίζεται ότι: «1. Οι διοικητικές αρχές, πριν από κάθε ενέργεια ή μέτρο σε βάρος των δικαιωμάτων ή συμφερόντων συγκεκριμένου προσώπου, οφείλουν να...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.