ΣτΕ 817/2009 (Δ΄ Τμ)

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 4/2009, Σεπτέμβριος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & επικαιρότητας της Ένωσης Δικαίου Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΕΔΑΜ)

Εκδίδεται από το 2008 - Τετραμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Απόρριψη αιτήματος αναγνώρισης ιρανού πολίτη ως πρόσφυγα από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης παρά την αντίθετη γνωμοδότηση της Επιτροπής λόγω θεώρησης του αιτήματός του ως αβάσιμου και καταχρηστικού με την αιτιολογία ότι υποβλήθηκε μετά τη σύλληψή του για παράνομη είσοδο ενώ δεν απέδειξε τους ισχυρισμούς του περί δίωξης λόγω πολιτικών πεποιθήσεων – Η χωρίς ειδική αιτιολογία απόκλισή του από την γνώμη της οικείας επιτροπής καθιστά την πράξη ακυρωτέαΔικαστές: Α. Τσαμπάση, Αντιπρόεδρος, προεδρεύουσα σε αναπλήρωση του Προέδρου του Τμήματος, που είχε κώλυμα, Γ. Παπαγεωργίου, Δ. Γρατσίας, Σύμβουλοι, Ο. Νικολαράκου, Σ. Λαμπροπούλου, Πάρεδροι. Δικηγόροι: Σ. Κουλοχέρη, Π. Αγγέλου, Πάρεδρο του ΝΣΚ (...) 1. Επειδή, για την άσκηση της κρινόμενης αιτήσεως έχει κατατεθεί το νόμιμο παράβολο (υπ΄ αριθμ. …./2004 ειδικά γραμμάτια παραβόλου). 2. Επειδή, ζητείται παραδεκτώς η ακύρωση της υπ΄αριθμ. …..2004 αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, με την οποία απερρίφθη τελικώς το αίτημα αναγνωρίσεως του αιτούντος, αλλοδαπού ιρανού πολίτη, ως πρόσφυγος, κατά την έννοια της, από 28.7.1951, Διεθνούς Συμβάσεως της Γενεύης. 3. Επειδή, η Διεθνής Σύμβαση της Γενεύης περί της Νομικής Καταστάσεως των Προσφύγων, υπογραφείσα στη Γενεύη την 28.7.1951 και κυρωθείσα με το ν.δ. 3989/1959 (Α΄ 209), ορίζει στο άρθρο 1 Α παράγραφος 2 (όπως η διάταξη αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.