Σ.τ.Ε. 525/2008 Δ΄Τμ.

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 4/2009, Σεπτέμβριος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & επικαιρότητας της Ένωσης Δικαίου Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΕΔΑΜ)

Εκδίδεται από το 2008 - Τετραμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Προσβολή πράξεων, οι οποίες επιβάλλουν πρόστιμο, σε πρόσωπο, το οποίο ως εργοδότης κατελήφθη να απασχολεί αλλοδαπό στερούμενο αδείας εργασίας – Καθ’ ύλην αρμοδιότητα του Διοικητικού Πρωτοδικείου καθώς οι πράξεις αυτές σκοπούν δια της επιβολής διοικητικής κυρώσεως, στη διασφάλιση της τηρήσεως των διατάξεων της εν λόγω νομοθεσίαςΠροεδρεύουσα: Α. Τσαμπάση, Αντιπρόεδρος, σε αναπλήρωση του Προέδρου του Τμήματος, που είχε κώλυμα. Σύμβουλοι: Ε. Σαρπ, Δ. Γρατσίας. Πάρεδροι.: Μ. Αθανασοπούλου, Ο. Νικολαράκου. Εισηγητής: Δ. Γρατσίας. Δικηγόροι: Δ. Κεφάλα (Πάρεδρος ΝΣΚ). 1. Επειδή, με την υπό κρίση αίτηση που εισάγεται προς κρίση κατόπιν της …/2003 παραπεμπτικής αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης, ενώπιον του οποίου είχε ασκηθεί, την 25.6.2001, ως προσφυγή, ζητείται η ακύρωση της πράξεως …/22.5.2001 του Αστυνομικού Διευθυντή Κοζάνης, με την οποία, κατ΄ επίκληση των οριζομένων στο άρθρο 33 του Ν. 1975/1991, επεβλήθη στον αιτούντα πρόστιμο, ύψους 400.000 δραχμών, με την αιτιολογία ότι κατελήφθη να απασχολεί ως εργοδότης αλλοδαπό, ο οποίος εστερείτο αδείας εργασίας. 2. Επειδή, όπως βεβαιώνεται στην από 16.12.2003 έκθεση επιδόσεως, συνταγείσα από το δικαστικό επιμελητή ….., αντίγραφο της από 9.12.2003 πράξεως του Προέδρου του Δ΄ Τμήματος περί ορισμού εισηγητή και δικασίμου έχει νομίμως και εμπροθέσμως επιδοθεί στον υπογράφοντα το δικόγραφο δικηγόρο με τον οποίο και παρέστη ο αιτών ενώπιον του Διοικητικού...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.