ΑΥΕσΑΗΔΟικ 2/80204/0022/2010 (ΦΕΚ Β’ 330/26.3.2010), «Χορήγηση πρόσθετης αμοιβής της παρ. 5 άρθρου 92 Ν 3386/2005, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν 3536/2007, για το έτος 2010, στους υπαλλήλους που υπηρετούν στις υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Περιφερειών»

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 2/2010, Μάιος - Αύγουστος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & επικαιρότητας της Ένωσης Δικαίου Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΕΔΑΜ)

Εκδίδεται από το 2008 - Τετραμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Άρθρο ΜΟΝΟ [...] αποφασίζουμε: Τη χορήγηση πρόσθετης μηνιαίας αμοιβής, για το έτος 2010, στους μονίμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους των Περιφερειών, οι οποίοι αφενός μεν είναι τοποθετημένοι στις οικείες υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, αφετέρου δε ασκούν τα υπαλληλικά καθήκοντα τους αποκλειστικά στις προαναφερόμενες υπηρεσιακές μονάδες, καθώς και στους μονίμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους, που είναι αποσπασμένοι στις Περιφέρειες και υπηρετούν αποκλειστικά στις υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης αυτών. Το ύψος της πρόσθετης αμοιβής ορίζεται ανάλογα με την κατηγορία του υπαλλήλου ως εξής: 3. Η πρόσθετη αυτή αμοιβή, που συμπλέκεται με την πραγματική και πλήρη άσκηση των καθηκόντων των δικαιούχων υπαλλήλων, περικόπτεται για όσο χρονικό διάστημα οι δικαιούχοι υπάλληλοι δεν ασκούν για οποιονδήποτε λόγο τα καθήκοντα τους (διαθεσιμότητα, αργία, πάσης φύσεως άδειες, αποχή από τα καθήκοντα κλπ.), με μόνες εξαιρέσεις: α) την άδεια που χορηγείται δυνάμει του κεφαλαίου Ε΄ του Ν 3528/2007 και β) τις βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες που χορηγούνται με γνωμάτευση του Διευθυντή Κλινικής Δημοσίου Νοσοκομείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 55 του Ν 3528/2007 4. Η καταβολή της υπόψη πρόσθετης αμοιβής, που θα γίνεται μηνιαίως με ξεχωριστή μισθοδοτική κατάσταση, θα υπόκειται στις συνήθεις κρατήσεις. 5. Η...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.