ΑΥΕσΑΗΔ Φ.130181/23198/10/2010 (ΦΕΚ Β’ 562/30.4.2010), «Καθορισμός δικαιολογητικών που πρέπει να συνοδεύουν τη δήλωση και αίτηση εγγραφής στο Δημοτολόγιο, λόγω γέννησης ή φοίτησης σε σχολείο στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας»

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 2/2010, Μάιος - Αύγουστος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & επικαιρότητας της Ένωσης Δικαίου Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΕΔΑΜ)

Εκδίδεται από το 2008 - Τετραμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Άρθρο ΜΟΝΟ Καθορίζουμε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που πρέπει να συνοδεύουν την δήλωση και αίτηση εγγραφής στο Δημοτολόγιο, στις περιπτώσεις κτήσης της Ελληνικής ιθαγένειας λόγω γέννησης ή φοίτησης σε σχολείο στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1Α του Ν 3284/2004, όπως ισχύει, ως κατωτέρω: 1. Λόγω γέννησης (άρθ. 1Α, παρ. 1 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας). α. Αίτηση και δήλωση εγγραφής του τέκνου στο Δημοτολόγιο του Δήμου της μόνιμης κατοικίας του, υπογεγραμμένη και υποβαλλόμενη από κοινού από τους γονείς του. β. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου, με καταχωρημένες στο περιθώριο αυτής οιωνδήποτε μεταβολών έχουν επέλθει, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν 344/1976. γ. Ληξιαρχική πράξη ή πιστοποιητικό γάμου των γονέων, εφόσον τέτοιος υφίσταται. δ. Ακριβές αντίγραφο οριστικού τίτλου νόμιμης διαμονής των γονέων σε ισχύ. ε. Βεβαιώσεις χρόνου νόμιμης διαμονής των γονέων, που εκδίδουν οι κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες (λ.χ. των Περιφερειών, της ΕΛ.ΑΣ. ή του ΟΑΕΔ) από τις οποίες να προκύπτει η συνεχής νόμιμη διαμονή και των δύο γονέων για τουλάχιστον πέντε έτη. στ. Ακριβές αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου των γονέων ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που υπάγονται στις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 84 του Ν 3386/2005, όπως...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.