Α. Συμπεράσματα του Συμβουλίου ΕΕ επί 29 μέτρων για την ενίσχυση της προστασίας των εξωτερικών συνόρων και τη μάχη κατά της παράνομης μετανάστευσης

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 2/2010, Μάιος - Αύγουστος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & επικαιρότητας της Ένωσης Δικαίου Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΕΔΑΜ)

Εκδίδεται από το 2008 - Τετραμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 2998η Συνεδρίαση του Συμβουλίου Δικαιοσύνη και Εσωτερικές υποθέσεις, Βρυξέλλες, 25 και 26 Φεβρουαρίου 2010 Το Συμβούλιο υιοθέτησε τα ακόλουθα συμπεράσματα: To Συμβούλιο: α) «Λαμβάνοντας υπόψη την ροπή που έχει δημιουργηθεί για την περαιτέρω ανάπτυξη του χώρου ασφάλειας, ελευθερίας, και δικαιοσύνης όπως τροφοδοτήθηκε από τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας και από τις πολιτικές προτεραιότητες που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα της Στοκχόλμης, στο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, στην Σφαιρική Προσέγγιση στην Μετανάστευση και στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου και Οκτωβρίου 2009, β) Έχοντας υπόψη ότι η ευθύνη για τον έλεγχο και η επίβλεψη των εξωτερικών συνόρων εμπίπτει στα κράτη μέλη. γ) Υπογραμμίζοντας επίσης τη σημασία της αρχής της αλληλεγγύης και της δίκαιης κατανομής της ευθύνης στην ολοκληρωμένη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ανάγκη για ενεργή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών υπό αυτή την άποψη και την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας της Αρχής FRONTEX έτσι ώστε να ανταπεξέλθει καλύτερα τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ένωση σε αυτό το πεδίο, δ) Τονίζοντας την ανάγκη να μοιραστεί και αποτιμηθεί η ανάλυση των συνεχών παράνομων αφίξεων μεταναστών στα νότια θαλάσσια σύνορα, όπως και στα ανατολικά χερσαία σύνορα,...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.