ΣτΕ 35/2011 Τμ. Δ’ [Μη αντιτάξιμη στο διοικούμενο η μη κοινοποιηθείσα πράξη - Απώλεια ελληνικής ιθαγένειας](παρατ. Ευ. Σταυρουλάκη)

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 3/2011, Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & επικαιρότητας της Ένωσης Δικαίου Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΕΔΑΜ)

Εκδίδεται από το 2008 - Τετραμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Δεν τεκμαίρεται η πλήρης γνώση της διοικητικής πράξης αν δεν κοινοποιηθεί. Η πάροδος μακρού χρόνου δεν αποτελεί τεκμήριο πλήρους γνώσης της πράξης. Ανεπαρκώς αιτιολογημένη η απόφαση περί απώλειας της ελληνικής ιθαγένειας λόγω έλλειψης πρόθεσης επιστροφής στην Ελλάδα της αιτούσας, εφόσον, αντιθέτως, αποδεικνύεται ότι ψήφισε στις βουλευτικές εκλογές του 2000 και εξέδωσε διαβατήρια πενταετούς διάρκειας το 1996 και το 2001.Διατάξεις : άρθρο 19 ΝΔ 3370/1955 [καταργηθέν με το άρθρο 9 (παρ. 14) Ν 2623/1998] [...] 2. Επειδή, με την αίτηση αυτή ζητείται η ακύρωση της Φ.../1992 αποφάσεως του Υφυπουργού Εσωτερικών, καθ’ ο μέρος δι’ αυτής η αιτούσα, κατόπιν συμφώνου γνώμης του Συμβουλίου Ιθαγενείας (συνεδρίαση .../25.2.1992), κηρύχθηκε απολέσασα την ελληνική ιθαγένεια, κατά το άρθρο 19 του Κώδικος Ελληνικής Ιθαγενείας. 3. Επειδή, η κρινομένη αίτηση κατατέθηκε στην Γραμματεία του Συμβουλίου της Επικρατείας στις 23.8.2004, δηλαδή 12 έτη μετά την έκδοση της προσβαλλομένης πράξεως, της οποίας δεν προκύπτει κοινοποίηση στην αιτούσα. Δεν δύναται, όμως, παρά την πάροδο τόσον μακρού χρόνου, να συναχθεί εξ αυτού τεκμήριο πλήρους γνώσεως της προσβαλλομένης πράξεως εκ μέρους της αιτούσης, εφ’ όσον, μετά την έκδοση της πράξεως αυτής, αφ’ ενός μεν η αιτούσα, όπως προκύπτει από το εκλογικό της βιβλιάριο, εψήφισε κατά τις βουλευτικές εκλογές της 9.4.2000, αφ’ ετέρου δε...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.