ΔΠρΘεσ 2634/2011 [Αυτοδίκαιη διαγραφή από τον ΕΚΑΝΑ κατ’ άρθρο 91 παρ. 11 περ. στ΄ Ν 3386/2005](παρατ. Χρ. Ελ. Μαρινάκη )

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 3/2011, Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & επικαιρότητας της Ένωσης Δικαίου Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΕΔΑΜ)

Εκδίδεται από το 2008 - Τετραμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Απόρριψη χορήγησης άδειας διαμονής κατ’ άρθρο 91 παρ. 11 Ν 3386/2005. Επίκληση από τη Διοίκηση υπάρχουσας εγγραφής στον ΕΚΑΝΑ εξαιτίας σχηματισθείσας δικογραφίας για κατοχή και χρήση πλαστής θεώρησης εισόδου. Αναιτιολόγητη η κρίση της Διοίκησης εφόσον η παράνομη συμπεριφορά της χρήσης πλαστού εγγράφου συνδέεται άμεσα με την παράνομη είσοδο και διαμονή στη Χώρα και δεν αποτελεί κώλυμα χορήγησης άδειας διαμονής συνάδοντας με την περ. στ΄ του άρθρου 91 παρ. 11 Ν 3386/2005. Αντίθετη μειοψηφία.Διατάξεις : άρθρα 15 [περ. στ΄] Ν 3068/2002, 6, 11, 91 Ν 3386/2005, 216 ΠΚ [...] 2. Επειδή, με την υπό κρίση αίτηση ο αιτών ζητεί την ακύρωση της .../26.6.2007 αποφάσεως του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία απορρίφθηκε η .../9.12.2005 αίτησή του για χορήγηση άδειας διαμονής με τις διατάξεις του άρθρου 91 παρ. 11 του Ν 3386/2005. Η αίτηση αρμοδίως εισάγεται στο Δικαστήριο (άρθρο 15 περ. στ’ Ν 3068/2002, ΦΕΚ Α’ 274) και, αφού τηρήθηκε η νόμιμη προδικασία, πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω. Επειδή, ο Ν 3386/2005 «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» (ΦΕΚ Α’ 212) ορίζει στο άρθρο 6 ότι: «1. Υπήκοος τρίτης χώρας, ο οποίος εισέρχεται στο ελληνικό έδαφος οφείλει να έχει διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο που αναγνωρίζεται...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.