ΤρΔΠρΘεσ 2220/2010 Τμ. Β’ [Απόρριψη χορήγησης άδειας διαμονής κατ’ άρθρο 91 παρ. 11 Ν 3386/2005]

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 1/2011, Ιανουάριος - Απρίλιος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & επικαιρότητας της Ένωσης Δικαίου Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΕΔΑΜ)

Εκδίδεται από το 2008 - Τετραμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Απόρριψη αιτήματος χορήγησης άδειας διαμονής βάσει του άρθρου 91 παρ. 11 του Ν 3386/2005. Είσοδος στην Ελλάδα με ομαδική θεώρηση εισόδου. Οι εγκύκλιες οδηγίες δεν αποτελούν κανόνες δικαίου, δεσμεύουν εντούτοις τα όργανα της Διοίκησης για την ομοιόμορφη εφαρμογή του νόμου εξασφαλίζοντας ενιαίο μέτρο κρίσης. Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την απόρριψη του αιτήματος υπερέβη, κατά την έκδοση της προσβαλλομένης πράξης, τα άκρα όρια της διακριτικής του ευχέρειας, καθώς, αντίθετα με τα οριζόμενα στην 30/2005 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και χωρίς να αιτιολογεί ειδικώς την απόκλιση, επέρριψε το βάρος απόδειξης της γνησιότητας της σφραγίδας εισόδου στη χώρα στον αιτούντα.Διατάξεις : άρθρο 91 [παρ. 11] Ν 3386/2005, ΕγκΥΕσΑΗΔ 30/2005 [...] 2. Επειδή, με την αίτηση αυτή ζητείται παραδεκτώς να ακυρωθεί η (...) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία απορρίφθηκε το υποβληθέν, διά του Δήμου Θεσσαλονίκης αίτημα για την χορήγηση, στον αιτούντα, άδειας διαμονής, σύμφωνα με το άρθρο 91 παρ. 11 του Ν 3386/2005. 3. Επειδή, στην παρ. 11 του άρθρου 91 του Ν 3386/2005 «Για την είσοδο, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» (Α’ 212) ορίζεται ότι: «α. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της αρμόδιας Περιφέρειας χορηγείται άδεια διαμονής σε υπηκόους τρίτων...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.