6. ΓνωμΝΣΚ 290/2009 Τμ. Ε’ [Κτήση ελληνικής ιθαγένειας - Όρκος]

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 1/2011, Ιανουάριος - Απρίλιος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & επικαιρότητας της Ένωσης Δικαίου Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΕΔΑΜ)

Εκδίδεται από το 2008 - Τετραμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Θρησκευτική ελευθερία. Κτήση ελληνικής ιθαγένειας με την ορκωμοσία. Αδυναμία δόσεως θρησκευτικού όρκου του πολιτογραφούμενου για λόγους θρησκευτικής συνείδησης. Μπορεί αντί του όρκου να δοθεί διαβεβαίωση με επίκληση την τιμή και τη συνείδηση, η οποία θα ταυτίζεται με το λοιπό περιεχόμενο του όρκου.Πρόεδρος: Ν. Μαυρίκας, Αντιπρόεδρος ΝΣΚ Εισηγητής: Ν. Μαυρίκας, Αντιπρόεδρος ΝΣΚ Περίληψη Ερωτήματος: Εάν, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 9 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, προκειμένης πολιτογράφησης και υπό την προϋπόθεση προβολής από τον αποκτώντα την Ελληνική Ιθαγένεια, κωλύματος προς δόση του απαιτούμενου όρκου, για λόγους θρησκευτικής συνειδήσεως, είναι δυνατή η υποκατάσταση τούτου δια παροχής διαβεβαιώσεως, κατ’ επίκληση της τιμής και της συνειδήσεως του, με περιεχόμενο ανάλογο προς εκείνο του όρκου, όπως ειδικότερα τούτο οριοθετείται στην ανωτέρω διάταξη. Επί του πρόσθεν ερωτήματος, το Ε τμήμα εγνωμοδότησεν, ομοφώνως, ως ακολούθως: Ι. α. Από τη διάταξη του άρθρου 9 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (κυρωτ. νόμος 3284/2004 ΦΕΚ Α’ 217) και στο πλαίσιο της κτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, δια πολιτογραφήσεως, ορίζονται τα ακόλουθα: «1. Η Ελληνική Ιθαγένεια αποκτάται με την ορκωμοσία του αλλοδαπού, που πρέπει να γίνει μέσα σε ένα έτος από τη δημοσίευση της απόφασης πολιτογράφησης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση πολιτογράφησης ανακαλείται, αν ο όρκος δεν δοθεί μέσα στην ετήσια προθεσμία ....

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.