ΔΕΕ (πρώτο τμήμα) προδικαστική απόφαση της 28.4.2011, Υπόθ. C-61/11 PPU [Ερμηνεία των άρθρων 15 και 16 της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ]

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 2/2011, Μάιος - Αύγουστος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & επικαιρότητας της Ένωσης Δικαίου Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΕΔΑΜ)

Εκδίδεται από το 2008 - Τετραμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Επιβολή ποινής φυλάκισης για το αδίκημα της παράνομης διαμονής σε αλλοδαπό, ο οποίος δεν συμμορφώθηκε με τη διαταγή της διοικητικής αρχής να απομακρυνθεί από το έδαφος κράτους μέλους εντός ορισμένης προθεσμίας, αλλά εξακολουθεί να διαμένει σε αυτό παράνομα, δίχως να συντρέχει δικαιολογητικός λόγος. Προδικαστικό ερώτημα προκειμένου να διευκρινιστεί αν η Οδηγία 2008/115, και ειδικότερα τα άρθρα 15 και 16 αυτής απαγορεύουν τη δυνατότητα επιβολής ποινικών κυρώσεων σε παρανόμως διαμένοντα υπήκοο τρίτης χώρας στο έδαφος κράτους μέλους, για το μοναδικό λόγο ότι αυτός, κατά παράβαση της διαταγής εγκαταλείψεως του εδάφους αυτού εντός ορισμένης προθεσμίας, παραμένει χωρίς να συντρέχει δικαιολογητικός λόγος. Τα άρθρα 15 και 16 της Οδηγίας 2008/115, έχουν την έννοια ότι απαγορεύεται να προβλέπεται σε νομοθεσία κράτους μέλους, η επιβολή ποινής φυλακίσεως σε παρανόμως διαμένοντα υπήκοο τρίτου κράτους για το μοναδικό λόγο ότι αυτός, κατά παράβαση διαταγής εγκαταλείψεως του εδάφους του κράτους αυτού εντός ορισμένης προθεσμίας, παραμένει χωρίς να συντρέχει δικαιολογητικός λόγος. Τα κράτη μέλη οφείλουν να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να εκτελεσθεί η απόφαση περί επιστροφής χρησιμοποιώντας τα κατά το δυνατόν λιγότερο αναγκαστικά μέτρα. Πρέπει να δίνεται προτεραιότητα, με την επιφύλαξη εξαιρέσεων, στην οικειοθελή εκτέλεση της υποχρεώσεως αναχώρησης. Μόνο στην περίπτωση που δεν δύνανται να εφαρμοσθούν αποτελεσματικά άλλα επαρκή αλλά λιγότερο αναγκαστικά μέτρα, τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να λαμβάνουν μέτρα ποινικής φύσεως. Η χρήση όμως της κράτησης με σκοπό την απομάκρυνση θα πρέπει να είναι περιορισμένη και να υπόκειται στην αρχή της αναλογικότητας όσον αφορά τα χρησιμοποιούμενα μέσα και τους επιδιωκόμενους στόχους.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.