ΔΕΕ (τμήμα μείζονος συνθέσεως) προδικαστική απόφαση της 9.11.2010, Υπόθ. C-57/09 και C-101/09 [Ερμηνεία των άρθρων 12 παρ. 2, στοιχ. β΄ και γ΄ και 3 της Οδηγίας 2004/83/EΚ]

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 2/2011, Μάιος - Αύγουστος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & επικαιρότητας της Ένωσης Δικαίου Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΕΔΑΜ)

Εκδίδεται από το 2008 - Τετραμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Αποκλεισμός από το καθεστώς πρόσφυγα ή ως προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας για άλλους λόγους, υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι διέπραξαν σοβαρά μη πολιτικά εγκλήματα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 12, παρ. 2, στοιχεία β΄ και γ΄, της Οδηγίας 2004/83/EΚ. Αιτήσεις εκδόσεως προδικαστικής απόφασης προκειμένου να ερμηνευθούν τα άρθρα 12, παρ. 2, στοιχεία β΄ και γ΄ και 3 της οδηγίας 2004/83/EΚ. Η συμμετοχή προσώπου σε οργάνωση που ενέχεται σε τρομοκρατικές πράξεις δεν συνιστά αυτομάτως σοβαρό λόγο να πιστεύεται ότι το πρόσωπο αυτό έχει διαπράξει «σοβαρό μη πολιτικό έγκλημα» ή «πράξεις που αντιβαίνουν προς τους σκοπούς και τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών»· Προκειμένου να διαπιστωθεί ότι υπάρχουν σοβαροί λόγοι να πιστεύεται ότι ένα πρόσωπο διέπραξε τέτοιου είδους έγκλημα ή είναι ένοχος τέτοιων πράξεων πρέπει να γίνει εκτίμηση συγκεκριμένων γεγονότων στην κάθε περίπτωση, ώστε να καθοριστεί αν οι πράξεις που τέλεσε η οργάνωση πληρούν τις προϋποθέσεις που τάσσουν οι διατάξεις του άρθρου 12, παρ. 2, στοιχεία β΄ και γ΄, της Οδηγίας 2004/83/EΚ και αν υπάρχει ατομική ευθύνη του εν λόγω προσώπου για μέρος των πράξεων αυτών. Ο αποκλεισμός από το καθεστώς του πρόσφυγα δυνάμει του άρθρου 12, παρ. 2, στοιχείο β΄ ή γ΄, της οδηγίας 2004/38 δεν εξαρτάται από το αν ο αιτών αποτελεί ενεστώτα κίνδυνο για το κράτος μέλος υποδοχής. Επίσης ο αποκλεισμός από το καθεστώς του πρόσφυγα δυνάμει του άρθρου 12, παρ. 2, στοιχείο β΄ ή γ΄, της οδηγίας 2004/38 δεν εξαρτάται από τον έλεγχο τηρήσεως της αρχής της αναλογικότητας στη συγκεκριμένη περίπτωση. Στην περίπτωση που έχει αποκλεισθεί η υπαγωγή ενός προσώπου από το καθεστώς του πρόσφυγα, δυνάμει του άρθρου 12, παρ. 2, της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ, τα κράτη μέλη μπορούν να αναγνωρίζουν σε αυτό δικαίωμα ασύλου, βάσει του εθνικού τους δικαίου, υπό τον όρο ότι αυτή η άλλη μορφή προστασίας δεν ενέχει κίνδυνο συγχύσεως με το καθεστώς του πρόσφυγα κατά την έννοια αυτής.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.