ΔΠρΠειρ 30/2010 Τμ. 4ο [Απόρριψη άδειας διαμονής κατ’ άρθρο 91 παρ. 11 Ν 3386/2005]

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 2/2011, Μάιος - Αύγουστος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & επικαιρότητας της Ένωσης Δικαίου Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΕΔΑΜ)

Εκδίδεται από το 2008 - Τετραμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Αίτημα νομιμοποίησης κατ΄ άρθρο 91 παρ. 11 Ν 3386/2005 με προσκόμιση της από 25.1.2006 έκθεσης παραίτησης από το από 30.7.2003 αίτημα πολιτικού ασύλου το οποίο απορρίφθηκε από το ΓΓΠΑ με την αιτιολογία ότι δεν αποδείχθηκε η διαμονή του αλλοδαπού στη χώρα πριν από την 31.12.2004 με κάποιον από τους προβλεπομένους στην εν λόγω διάταξη τρόπους. Η παράθεση συγκεκριμένων εγγράφων δεν έχει την έννοια του αποκλεισμού κάθε άλλου μη μνημονευόμενου στοιχείου. Σκοπός της εν λόγω διατάξεως η προσπάθεια για καταγραφή και ενσωμάτωση των διαβιούντων στην Ελλάδα παρανόμων μεταναστών που είχαν εκδηλώσει με τις ενέργειές τους την πρόθεση να καταστήσουν τη χώρα κέντρο των βιοτικών τους σχέσεων. Η υποβολή αιτήματος ασύλου και η διαμονή του αλλοδαπού στην Ελλάδα μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, ενεργείται αποκλειστικά και μόνο με τα αναφερόμενα στην εν λόγω διάταξη στοιχεία.Διατάξεις : άρθρα 91 [παρ. 11] Ν 3386/2005, 36 [παρ. 4] ΠΔ 18/1989, 275 [παρ. 1 εδ. ε΄] ΚΔΔ Με την κρινόμενη αίτηση, που παραπέμφθηκε προς εκδίκαση στο Δικαστήριο τούτο, ως κατά τόπο αρμόδιο, με την .../2007 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, ζητείται παραδεκτώς να ακυρωθεί η .../20.10.2006 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφερείας Αττικής (υπογραφόμενη κατ΄εντολή του από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Δυτ. Αττικής και...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.