ΓνωμΝΣΚ 8/2010 Τμ. Δ’ [Νομική Φύση του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης]

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 2/2011, Μάιος - Αύγουστος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & επικαιρότητας της Ένωσης Δικαίου Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΕΔΑΜ)

Εκδίδεται από το 2008 - Τετραμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Τα ΝΠΔΔ ιδρύονται και καταργούνται με τυπικό νόμο ή με πράξη που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση νόμου, ασκούν δημόσια υπηρεσία με την λειτουργική έννοια και διαθέτουν νομική προσωπικότητα διαφορετική από αυτή του νομικού προσώπου του Κράτους, υπόκεινται δε σε κρατική εποπτεία. Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (Δ.Ο.Μ) αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Λειτουργικό κριτήριο. Χρόνος υπηρεσίας στο Δ.Ο.Μ προσμετράται στο λοιπό χρόνο υπηρεσίας στο Δημόσιο. (μειοψ.)Περίληψη Ερωτήματος: Κατά πόσον ο «Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης» έχει χαρακτήρα Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου. Επί του ως άνω ερωτήματος, το Δ΄ Τμήμα γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία ως ακολούθως: Ι. [...] Υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού του Υπουργείου Εσωτερικών , που διορίστηκε στις 3.8.2009, κατέθεσε βεβαίωση από τον Διεθνή Οργανισμό μετανάστευσης, προκειμένου να της αναγνωρισθεί μισθολογικά προϋπηρεσία της. [...] ΙΙ. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν 3205/2003 «Μισθολογικά λειτουργών, υπαλλήλων Δημοσίου, ΝΠΔΔ-ΟΤΑ, ΕΛΑΣ, Πυροσβεστικού - Λιμενικού Σώματος κλπ.»: «Υπηρεσία για μισθολογική εξέλιξη 1. Ως υπηρεσία για την εξέλιξη των υπαλλήλων στα μισθολογικά κλιμάκια του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, λαμβάνεται υπόψη: α. Η υπηρεσία που προσφέρεται στο Δημόσιο, σε ΝΠΔΔ και ΟΤΑ με σχέση εξαρτημένης εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου». Σύμφωνα με τις διατάξεις του ΝΔ 2658 της 31 Οκτωβρίου...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.