ΔΠρΑθ (Συμβ.) 3601/2011 Τμ. 10ο [Η απόρριψη παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας σύμφωνα με το Ν 3900/2010 εμποδίζει την υποβολή αίτησης αναστολής σύμφωνα με το ΠΔ 18/1989]

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 1/2012, Ιανουάριος - Απρίλιος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & επικαιρότητας της Ένωσης Δικαίου Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΕΔΑΜ)

Εκδίδεται από το 2008 - Τετραμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Απόρριψη αιτήματος χορήγησης άδειας διαμονής σε απόφοιτο δημόσιου εκπαιδευτικού ιδρύματος. Η επιλογή της απλοποιημένης και απλούστερης διαδικασίας παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας κατ’ άρθρο 54 Ν 3900/2010 εμποδίζει την περαιτέρω υποβολή αίτησης αναστολής κατ’ άρθρο 52 ΠΔ 18/1989.Διατάξεις : άρθρα 36 ΠΔ 18/1989, 54 Ν 3900/2010, 46, 52 ΠΔ 18/1989 Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση, για την άσκηση της οποίας καταβλήθηκε το προβλεπόμενο από το άρθρο 36 του ΠΔ 18/1989 (ΦΕΚ Α' 8) παράβολο, επιδιώκεται η αναστολή εκτελέσεως της Φ. .../ 17.12.2007 αποφάσεως του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, με την οποία απορρίφθηκε αίτημα του αιτούντος για χορήγηση άδειας διαμονής, ως ενήλικος υπήκοος τρίτων χωρών, που έχει αποφοιτήσει από δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα. Κατά της προσβαλλομένης, έχει ασκηθεί αίτηση ακυρώσεως (με ΓΑΚ 10616/2011), δικάσιμος της οποίας δεν έχει ακόμη ορισθεί. Επειδή, ο Ν 3900/2010 στο άρθρο 54 ορίζει: «Σε ακυρωτικές διαφορές που γεννώνται κατ' εφαρμογή της νομοθεσίας περί αλλοδαπών και υπάγονται στην αρμοδιότητα του διοικητικού πρωτοδικείου, μπορεί να ζητηθεί η αναστολή της εκτέλεσης της διοικητικής πράξης με την υποβολή σχετικής αίτησης και πριν από την άσκηση αίτησης ακυρώσεως. Στην περίπτωση αυτή, ο διάδικος υποχρεούται να ασκήσει την αίτηση μέσα σε τριάντα ημέρες από την κατάθεση της αίτησης αναστολής και πάντως όχι πέραν της...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.