ΔΠρΠειρ 366/2012 (Προεδρ. Διαδ.) [Αποδοχή αντιρρήσεων παρά την ύπαρξη προηγούμενης ποινικής καταδίκης λόγω μη στοιχειοθέτησης ενεστώσας και πραγματικής απειλής για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια]

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 2/2012, Μάιος - Αύγουστος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & επικαιρότητας της Ένωσης Δικαίου Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΕΔΑΜ)

Εκδίδεται από το 2008 - Τετραμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Α. Λάσκαρη Δικηγόρος: Λ. Χατζηδάκη Επιβολή κράτησης - στα πλαίσια «επιστροφής» - κατά υπηκόου Ρουμανίας, κράτους-μέλους της ΕΕ, λόγω προηγούμενης ποινικής καταδίκης. Έλλειψη εν προκειμένω συμπεριφοράς εκ μέρους της αντιλέγουσας που να αποτελεί πραγματική, ενεστώσα και αρκούντως σοβαρή απειλή για τη δημόσια τάξη, δεδομένης της αναστολής επί τριετία της πιο πάνω πρωτόδικης ποινικής καταδίκης. Απουσία κινδύνου φυγής της αντιλέγουσας, η οποία διαθέτει σταθερή διαμονή στη χώρα, στην οποία, κατοικεί επί σειρά ετών με την οικογένειά της, έχοντας εγκαταστήσει κύκλο βιοτικών δραστηριοτήτων. Διατάξεις : άρθρα 76 [παρ. 3] Ν 3386/2005, 30 Ν 3907/2011, 21 ΠΔ 106/2007 Επειδή, στο άρθρο 18 παρ. 1 της Συνθήκης για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ορίζεται ότι: «Κάθε πολίτης της Ένωσης έχει το δικαίωμα να κυκλοφορεί ελεύθερα και να διαμένει στο έδαφος των κρατών μελών, υπό την επιφύλαξη των περιορισμών και με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρούσα συνθήκη και στις διατάξεις που θεσπίζονται για την εφαρμογή της». Εξάλλου, με το άρθρο 39 της Συνθήκης προβλέφθηκε ειδικότερα το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων εντός της Κοινότητας, ενώ με το άρθρο 43 αυτής προβλέφθηκε το δικαίωμα της ελεύθερης εγκατάστασης των υπηκόων ενός κράτους μέλους στην επικράτεια ενός άλλου κράτους μέλους για την άσκηση μη μισθωτών δραστηριοτήτων...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.