ΚΥΑ 4000/2/14 - ιθ’/10.8.2012 (ΦΕΚ Β’ 2377/27.8.2012) «Διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής του προστίμου που επιβάλλεται στους υπηκόους τρίτης χώρας που παραβιάζουν το νόμιμο χρόνο παραμονής στην Ελλάδα (άρθ. 73 Ν 3386/2005)»

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 2/2012, Μάιος - Αύγουστος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & επικαιρότητας της Ένωσης Δικαίου Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΕΔΑΜ)

Εκδίδεται από το 2008 - Τετραμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Άρθρο 1 Επιβολή του προστίμου 1. Υπήκοος τρίτης χώρας που παραβιάζει την προθεσμία οικειοθελούς αναχώρησης, ή σε κάθε άλλη περίπτωση διαμένει παράνομα στη χώρα για χρονικό διάστημα που δεν ξεπερνά τις τριάντα (30) ημέρες, υποχρεούται κατά την αναχώρηση να καταβάλει το τετραπλάσιο του προβλεπόμενου παραβόλου για άδεια διαμονής ετήσιας διάρκειας. Εάν ο χρόνος της παράνομης διαμονής είναι μεγαλύτερος των (30) ημερών ή ο χρόνος αυτής δεν προκύπτει από οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο, υποχρεούται να καταβάλει το οκταπλάσιο του προβλεπόμενου παραβόλου για ετήσια άδεια διαμονής. 2. Για την επιβολή του προστίμου συντάσσεται σχετική πράξη, σύμφωνα με το υπόδειγμα του άρθρου 8, στην οποία αναγράφονται: α. Τα στοιχεία ταυτοποίησης του παραβάτη, όπως επώνυμο, όνομα, όνομα πατέρα, όνομα μητέρας, ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης, υπηκοότητα, αριθμός και ημερομηνία έκδοσης διαβατηρίου και διεύθυνση κατοικίας/προσωρινής διαμονής στην Ελλάδα, εφόσον υπάρχει. β. Ο αριθμός φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), εάν έχει αποδοθεί. γ. Η νόμιμη αιτία επιβολής του προστίμου και η διαδικασία καταβολής του. δ. Το ακριβές ύψος του προστίμου και ο ΚΑΕ προϋπολογισμού, υπέρ του οποίου καταβάλλεται και αποδίδεται το χρηματικό πρόστιμο. 3. Στην πράξη αυτή αναφέρεται ρητά το δικαίωμα προσφυγής του παραβάτη ενώπιον του Διοικητή της Υπηρεσίας που επέβαλε το πρόστιμο, όσο και στις υπηρεσίες Ελέγχου Διαβατηρίων, εντός...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.