ΔΕφΑθ (Συμβ.) 698/2012 Τμ. Ι’ [Απόφαση κράτησης αιτούντος διεθνή προστασία προσβάλλεται με αντιρρήσεις και όχι με αίτηση ακυρώσεως]

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 3/2012, Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & επικαιρότητας της Ένωσης Δικαίου Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΕΔΑΜ)

Εκδίδεται από το 2008 - Τετραμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

ΔΕφΑθ (Συμβ.) 698/2012 Τμ. Ι' Πρόεδρος: Αθ. Πενθερουδάκη-Βολτυράκη, Πρόεδρος Εφετών ΔΔ Εισηγήτρια: Μ. Αγγελακοπούλου-Ξυπολιτά, Εφέτης ΔΔ Απόφαση κράτησης μέχρι εκδόσεως πράξης επί αιτήματος χορήγησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας. Η συγκεκριμένη απόφαση προσβάλλεται με αντιρρήσεις ενώπιον του Προέδρου του Διοικητικού Πρωτοδικείου κατ’ άρθρο 76 Ν 3386/2005 και όχι με αίτηση ακυρώσεως. Απόρριψη αιτήσεως αναστολής λόγω του προδήλως απαραδέκτου της συναφούς αιτήσεως ακυρώσεως. Διατάξεις : άρθρα 13 [παρ. 3-5] ΠΔ 114/2010, Οδηγ. 2005/85/ΕΚ, 76 [παρ. 3] Ν 3386/2005, 48 Ν 3772/2009, 15 Ν 3068/2002, 49 Ν 3900/2010, 52 [παρ. 2, 3, 6 και 7] ΠΔ 18/1989, 35 Ν 2721/1999, 4 [παρ. 2] Ν 702/1977 Επειδή, για την κρινόμενη αίτηση έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο (σχετ. τα ..., σειράς Α’, ειδικά έντυπα παραβόλου). Επειδή με την αίτηση αυτή η αιτούσα, υπήκοος Αλβανίας, ζητεί να ανασταλεί η εκτέλεση: 1) της υπ’ αριθμ. πρωτ. .../4.5.2012 απόφασης του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής, με την οποία αποφασίσθηκε η κράτηση αυτής μέχρι εκδόσεως απόφασης επί αιτήματος της για χορήγηση διεθνούς προστασίας και πάντως για χρονικό διάστημα μη υπερβαίνον τις ενενήντα ημέρες και β) της τεκμαιρόμενης σιωπηρής απόρριψης από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη της από 21.5.2012 προσφυγής της αιτούσας κατά της ως άνω .../4.5.2012 απόφασης. Κατά των πράξεων...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.