ΔΕφΑθ 84/2011 Τμ. Δ΄ ακυρ. (Συμβ.) [Μη πιθανολόγηση βλάβης του αιτούντος σε περίπτωση επιστροφής στη χώρα καταγωγής]

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 1/2013, Ιανουάριος - Απρίλιος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & επικαιρότητας της Ένωσης Δικαίου Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΕΔΑΜ)

Εκδίδεται από το 2008 - Τετραμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

ΔΕφΑθ 84/2011 Τμ. Δ΄ ακυρ. (Συμβ.) Πρόεδρος: Γ. Φαλτσέτος, Πρόεδρος Εφετών ΔΔ Εισηγητής: Ι. Καλαμάρας, Εφέτης ΔΔ Οι εκ των προσβαλλομένων πράξεων, αποφάσεις απέλασης αλλοδαπού και εγγραφής στον ΕΚΑΝΑ υπάγονται στην αρμοδιότητα του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου, στο οποίο και πιθανολογείται ότι θα παραπεμφθούν με το κύριο ένδικο βοήθημα. Το Δικαστήριο απέχει από την εκδίκαση της αιτήσεως αναστολής των πράξεων αυτών μέχρι να παραπεμφθούν στο αρμόδιο δικαστήριο. Οι ασκηθείσες αιτήσεις ακυρώσεως και αναστολής, κατά το μέρος που στρέφονται κατά των πράξεων αναγνώρισης αλλοδαπού ως πρόσφυγα υπάγονται στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Εφετείου. Ενόψει του ότι ο αιτών δεν ενημερώθηκε για τις συνέπειες μη άσκησης της ενδικοφανούς προσφυγής, ούτε, αναφέρεται σε ποιά συγκεκριμένα γλώσσα πληροφορήθηκε το περιεχόμενο της προσβαλλόμενης, οι σχετικές αιτήσεις δεν είναι απορριπτέες λόγω εκπρόθεσμης άσκησης της ενδικοφανούς προσφυγής. Δεν πιθανολογείται το ενδεχόμενο να υποστεί ο αιτών ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη βλάβη σε περίπτωση επιστροφής του στην πατρίδα του, συνισταμένη στην έκθεσή του σε κίνδυνο, ενόψει των συνθηκών που επικρατούν σήμερα εκεί, δοθέντος ότι ο αιτών δεν προσκόμισε κανένα στοιχείο από το οποίο να προκύπτει τέτοιο ενδεχόμενο και ότι τα αναφερόμενα στην 104/2008 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με την οποία έγιναν δεκτές αντιρρήσεις κατά της κράτησης του αναφέρονται σε προγενέστερο...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.