Απόφαση ΓΓ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής - Παράταση προθεσμίας οικειοθελούς αναχώρησης από τη χώρα(ενημ. σημ. Π. Κοκκινογένης)

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 1/2013, Ιανουάριος - Απρίλιος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & επικαιρότητας της Ένωσης Δικαίου Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΕΔΑΜ)

Εκδίδεται από το 2008 - Τετραμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 22 παρ. 2 και 36 του Ν 3907/2011 «Ίδρυση υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ «σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη - μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 7/26.01.2011). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87). 3. Το ΠΔ 135/2010 (ΦΕΚ Α’ 228/27.12.2010) «Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής». 4. Την αριθμ. οικ. 10/10/03.01.2011(ΦΕΚ Β’ 243/11.02.2011) εξουσιοδοτική απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει. 5. Την αριθμ. .../08.01.2013 αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά του αναφερόμενου στο θέμα υπηκόου τρίτης χώρας, κατοίκου ..., που διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας μέσω Δήμου ... με το αριθμ. πρωτ. .../10.01.2013 έγγραφο του και με την οποία αιτείται παράταση της τεθείσας προθεσμίας οικειοθελούς αναχώρησης έως την 07.01.2014 . 6. Τα στοιχεία του φακέλου, βάσει των οποίων ο εν θέματι αλλοδαπός είναι γονέας ανήλικου τέκνου γεννημένου στην Ελλάδα, που φοιτά στο 2ο Δημοτικό Σχολείο ... . ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Παρατείνουμε την προθεσμία οικειοθελούς αναχώρησης του...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.