Προτάσεις της Ένωσης Δικαίου Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΕΔΑΜ, www.edam.gr) προς τη νομοπαρασκευαστική επιτροπή του Υπουργείου Εσωτερικών επί του αναρτηθέντος στη δημόσια διαβούλευση σχεδίου νόμου «Κύρωση Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης»

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 2/2013, Μάιος - Αύγουστος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & επικαιρότητας της Ένωσης Δικαίου Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΕΔΑΜ)

Εκδίδεται από το 2008 - Τετραμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Άρθρο 8: Στην πράξη παρατηρείται η μη ενημέρωση ή η μη έγκαιρη ενημέρωση του αλλοδαπού για την ημερομηνία της συνέντευξής του. Συνεπώς, προτείνουμε την τροποποίηση της παραγράφου 8.8 ως εξής: «Η κλήση του πολίτη τρίτης χώρας για συνέντευξη ενώπιον της επιτροπής μετανάστευσης πρέπει να γίνεται με έγγραφη κλήση που πρέπει να αποστέλλεται τουλάχιστον δύο φορές. Μεταξύ των δυο κλήσεων πρέπει να μεσολαβεί διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών». Άρθρο 9: Ένας μήνας από τη λήξη της άδειας παραμονής αποτελεί σύντομο διάστημα. Επίσης, στην πράξη παρατηρείται να μην παραλαμβάνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες αιτήσεις μετά την πάροδο του μήνα. Συνεπώς, προτείνουμε την τροποποίηση της παραγράφου 9.1 ως εξής: «Εκπρόθεσμη αίτηση για ανανέωση άδειας διαμονής, μπορεί να κατατεθεί μέχρι και έξι μήνες από τη λήξη της. Στην περίπτωση αυτή ο πολίτης υπόκειται στην καταβολή προστίμου 50 Ευρώ για κάθε μήνα καθυστέρησης. Μετά την πάροδο εξαμήνου από τη λήξη της άδειας διαμονής είναι δυνατή η κατάθεση της αίτησης, εφόσον συνοδεύεται από δικαιολογητικό που αποδεικνύει λόγους ανωτέρας βίας». Άρθρο 10: Η τρίμηνη προθεσμία για επίδοση της απορριπτικής απόφασης, στην πράξη προκάλεσε απίστευτη πίεση τόσο στους υπαλλήλους, όσο και στους αλλοδαπούς που σε αρκετές περιπτώσεις ενημερώθηκαν λίγο πριν εκπνεύσει η προθεσμία (ή δεν ενημερώθηκαν καθόλου). Συνεπώς, τριάντα μέρες...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.