Χορήγηση άδειας διαμονής σε ιδιοκτήτες ακινήτων (άρ. 20 παρ. Β Ν 4251/2014)(επιμ. Χ. Μαρινάκη)

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 2-3/2014, Μάιος - Δεκέμβριος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & επικαιρότητας της Ένωσης Δικαίου Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΕΔΑΜ)

Εκδίδεται από το 2008 - Τετραμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Χορήγηση άδειας διαμονής σε ιδιοκτήτες ακινήτων (άρ. 20 παρ. Β Ν 4251/2014) 1 Επιμέλεια: Χρυσούλα Ελ. Μαρινάκη, Δικηγόρος, ΜΔΕ Πολιτικής Δικονομίας ΕΚΠΑ Υποσημειώσεις: 1. Που κατήργησε το άρθρο 36Α Ν 3386/ 2005, όπως είχε προστεθεί με το άρθρο 6 του Ν 4146/2013. 2. Για τη χορήγηση εθνικής θεώρησης εισόδου ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει α) έγγραφα που αποδεικνύουν την οικονομική δυνατότητα του πολίτη τρίτης χώρας όπως βεβαίωση αναγνωρισμένης τράπεζας Α τάξεως ή επίσημου χρηματοδοτικού οργανισμού ή άλλου αναγνωρισμένου οργανισμού φύλαξης χρεογράφων με την οποία να πιστοποιείται η ύπαρξη τραπεζικών λογαριασμών ή λοιπών κινητών αξιών, ιδίως ομόλογα ή μετοχές, για την κάλυψη των κεφαλαίων της επένδυσης, τουλάχιστον διακοσίων πενήντα χιλιάδων 250.000 ευρώ β) αντίγραφο σύμβασης ανάθεσης μεσιτείας σε δικηγόρο ή σε κτηματομεσιτικό γραφείο. Η θεώρηση εισόδου τύπου D παρέχει στον κάτοχό της τη δυνατότητα ελεύθερης κυκλοφορίας στο χώρο Schengen, δυνατότητα πολλαπλών εισόδων. Στην πράξη, όμως, η πλειοψηφία των ενδιαφερομένων επιλέγει θεώρηση εισόδου τύπου C. 3. Ο πολίτης τρίτης χώρας πρέπει να διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα ανεξάρτητα του καθεστώτος ή του τύπου άδειας διαμονής. 4. Αιτία κτήσης αγορά, δωρεά, γονική παροχή. 5. Υπό την προϋπόθεση ότι του ανήκουν εξ ολοκλήρου οι μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια. 6. Στην περίπτωση συνιδιοκτησίας ακινήτου, αξίας...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.