ΣτΕ 709/2015 Τμ. Δ΄ [Άδεια διαμονής κατ’ άρ. 91 παρ. 11 Ν 3386/2005 - Μη συνδρομή περίπτωσης κατάργησης δίκης]

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 1/2015, Ιανουάριος - Απρίλιος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & επικαιρότητας της Ένωσης Δικαίου Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΕΔΑΜ)

Εκδίδεται από το 2008 - Τετραμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

ΣτΕ 709/2015 Τμ. Δ΄ Πρόεδρος: Ε. Σαρπ, Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος ΣτΕ Εισηγήτρια: Μ. Αθανασοπούλου, Πάρεδρος ΣτΕ Δικηγόροι: Β. Παπαλόη, Πάρεδρος ΝΣΚ Με την εκκαλουμένη απόφαση το δικάσαν πρωτοδικείο κήρυξε τη δίκη κατηργημένη κατ’ άρθ. 32 παρ. 2 του ΠΔ 18/1989, για το λόγο ότι, κατά το χρόνο συζητήσεως της υποθέσεως, είχε πλέον παρέλθει η ετήσια διάρκεια της κατ’ άρθ. 91 παρ. 11 του Ν 3386/2005 άδειας διαμονής, που είχε ζητήσει ο εκκαλών, ο ίδιος δε δεν είχε επικαλεσθεί την ύπαρξη ιδιαίτερου εννόμου συμφέροντος για τη συνέχιση της δίκης. Δεδομένου, όμως, ότι αφενός μεν πρόκειται για αίτημα το πρώτον χορηγήσεως αδείας, το οποίο δεν ικανοποιήθηκε, αφετέρου δε προβλέπεται στο νόμο ότι μετά τη λήξη της ετήσιας χορηγουμένης αδείας ο ενδιαφερόμενος δύναται να την ανανεώσει για κάποιον από τους προβλεπόμενους στον νόμο λόγους, δεν συντρέχει περίπτωση καταργήσεως της δίκης κατ’ άρθρο 32 παρ. 2 του ΠΔ 18/1989. Για το λόγο αυτό, ο παραδεκτώς - κατ’ άρθ. 58 παρ. 1 εδ. δεύτερο του ΠΔ 18/1989, που προσετέθη με το άρθρο 12 παρ. 2 του Ν 3900/2010 (ΦΕΚ Α' 213) - προβαλλόμενος ισχυρισμός του εκκαλούντος περί αντιθέσεως της κρίσεως της εκκαλουμένης, ως προς το νομικό αυτό ζήτημα, σε νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (ενδεικτικά στις...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.