ΣτΕ ΕΑ 36/2015 [Αίτηση αναστολής εκτέλεσης απορριπτικής απόφασης αιτήματος ανανέωσης ΕΔΤΟ - Απαραδέκτως προβληθείς με υπόμνημα λόγος ακυρώσεως]

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 1/2015, Ιανουάριος - Απρίλιος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & επικαιρότητας της Ένωσης Δικαίου Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΕΔΑΜ)

Εκδίδεται από το 2008 - Τετραμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

ΣτΕ ΕΑ 36/2015 Πρόεδρος: Ε. Σαρπ, Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος ΣτΕ Εισηγήτρια: Μ. Αθανασοπούλου, Πάρεδρος ΣτΕ Κατά την έννοια της διατάξεως της παρ. 1 του άρ. 58 ΠΔ 18/1989, η οποία, όπως έχει κριθεί δεν παραβιάζει το κατοχυρωμένο από το άρθρο 20 παρ. 1 Συντ. δικαίωμα παροχής έννομης προστασίας, ως ισχυρισμοί, η προβολή των οποίων με το δικόγραφο της εφέσεως απαιτείται επί ποινή απαραδέκτου αυτής, νοούνται εκείνοι που αναφέρονται με τρόπο συγκεκριμένο σε κριθέν νομικό ζήτημα, αναγόμενο στην ερμηνεία των κανόνων που εφαρμόσθηκαν από την εκκαλουμένη απόφαση. Ο αιτών προβάλλει με το δικόγραφο της εφέσεως ότι η εκκαλουμένη απόφαση παρέλειψε να απαντήσει στον ισχυρισμό του ότι η νομιμότητα των προσβαλλομένων πράξεων έπρεπε να εξετασθεί υπό το πρίσμα της διατάξεως του άρθρου 6 περ. γ΄ της εν τω μεταξύ εκδοθείσης ΚΥΑ 4000/3/10-πβ΄/14.11.2012 (Β΄3043), που ορίζει ότι σε περίπτωση καταδίκης για πλημμέλημα το κώλυμα για χορήγηση ΕΔΤΟ αίρεται μετά την πάροδο πέντε ετών από την έκτιση με οποιονδήποτε τρόπο της επιβληθείσας ποινής. Ισχυρίζεται δε ότι, για το λόγο αυτό, επί του οποίου δεν υφίσταται νομολογία του ΣτΕ, η έφεσή του είναι παραδεκτή, κατ’ άρθ. 58 παρ.1 ΠΔ 18/1989, και βάσιμη. Ο εν λόγω αυτοτελής λόγος ακυρώσεως προβληθείς απαραδέκτως με το υπόμνημα του αιτούντος στην...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.