ΕιρΘεσ 879/2015 (εκουσία δικαιοδοσία) [Άδεια τέλεσης γάμου σε αιτούντα άσυλο - Προσκόμιση απαιτούμενων δικαιολογητικών]

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 2-3/2015, Μάιος - Δεκέμβριος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & επικαιρότητας της Ένωσης Δικαίου Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΕΔΑΜ)

Εκδίδεται από το 2008 - Τετραμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Ειρηνοδίκης: Κ. Καραγεώργου Δικηγόρος: Δ. Βαραδίνης Αιτών, Αφγανός υπήκοος, κάτοχος δελτίου αιτήσαντος ασύλου αλλοδαπού ζητεί την χορήγηση άδειας πολιτικού γάμου με ελληνίδα υπήκοο και μητέρα των ανήλικων τέκνων τους. Απόρριψη του αιτήματος λόγω ελλιπών δικαιολογητικών (μη προσκόμιση βεβαίωσης από την οικεία προξενική αρχή περί του ότι δεν υπάρχει κώλυμα τέλεσης γάμου και πιστοποιητικού γέννησης). Η απαίτηση εκ μέρους των διοικητικών αρχών και υπηρεσιών της Χώρας για την προσκόμιση πιστοποιητικού αγαμίας από την οικεία προξενική ή έτερη αρμόδια αρχή του κράτους της ιθαγένειας του αλλοδαπού περί ανυπαρξίας κωλύματος τέλεσης γάμου, καίτοι επιβάλλεται κατά νόμο, πρέπει ωστόσο να υποχωρεί σε κάθε περίπτωση που η προσκόμιση του οικείου πιστοποιητικού καθίσταται ανέφικτη, όπως στην περίπτωση των πολιτικών προσφύγων και των εξομοιούμενων προς αυτούς αιτούντων άσυλο, των οποίων οι σχέσεις με το κράτος της ιθαγένειας τους έχουν κατά τεκμήριο πάντα διαρραγεί ανεπανόρθωτα. Διατάξεις: άρθρα 2 [περ. β΄ και δ΄] ΠΔ 114/2010, 7 - 8 [παρ. 1] Ν 1599/1986, 4, 1350, 1354, 1367, 1368, 1369 ΑΚ, 792, 797 - 798 ΚΠολΔ Νόμιμα φέρεται προς περαιτέρω συζήτηση, με την υπό κρίση κλήση, η με αριθμό κατάθεσης 2130/11276/04-12-2014 αίτηση, μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ. 92Ε/2015 μη οριστικής απόφασης του Δικαστηρίου τούτου, με την οποία, διατάχθηκε, η επανάληψη...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.