ΔΕφΑθ 397/2015 (Τμ. Β΄ Διακοπ. ως Συμβ.) [Απόρριψη αιτήματος αναγνώρισης ως πρόσφυγα - Δικαιολογημένος φόβος ατομικής δίωξης λόγω πολιτικής δράσης]

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 2-3/2015, Μάιος - Δεκέμβριος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & επικαιρότητας της Ένωσης Δικαίου Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΕΔΑΜ)

Εκδίδεται από το 2008 - Τετραμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

ΔΕφΑθ 397/2015 (Τμ. Β’ Διακοπών ως Συμβ.) Πρόεδρος: Β. Δημητροπούλου , Πρόεδρος Εφετών ΔΔ Εισηγήτρια: Α. Μίντζια , Εφέτης ΔΔ Η προσβαλλόμενη απόφαση με την οποία απορρίφθηκε τελικώς το αίτημα αναγνώρισης του αιτούντος ως πρόσφυγα , υπό την έννοια του άρθρου 1Α της από 28-7-1951 Διεθνούς Σύμβασης της Γενεύης, ως πράξη αρνητικού περιεχομένου , δεν είναι, κατά τούτο, δεκτική αναστολής. Ενόψει, όμως, των ισχυρισμών του αιτούντος αναφορικά με την ποινική καταδίκη του λόγω της επικαλούμενης πολιτικής δράσης του , οι οποίοι δεν παρίστανται παντελώς ασύμβατοι με τα ιστορούμενα στην προσκομισθείσα απόφαση του ποινικού δικαστηρίου και πάντως ανεξάρτητα αν με βάση όσα προβλήθηκαν από τον ίδιο, κατά τη διοικητική διαδικασία εξέτασης του αιτήματός του για την αναγνώρισή του ως πρόσφυγα, θεμελιώνεται βάσιμος και αντικειμενικά δικαιολογημένος φόβος ατομικής δίωξής του αναγόμενος στους αναφερόμενους στο άρθρο 1Α της από 28.7.1951 Διεθνούς Σύμβασης της Γενεύης λόγους. Διατάξεις: άρθρο 52 [παρ. 6, 7, 8] ΠΔ 18/1989 1. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση, για την οποία καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (βλ. τα με αριθ. ... και .../12-6-2015 ειδικά έντυπα παραβόλου, σειράς Α΄), ο αιτών ζητά να ανασταλεί η εκτέλεση της με αριθ. .../6-2-2015 απόφασης β΄ βαθμού της Γ΄ Eιδικής Επιτροπής Προσφυγών, με την οποία, κατόπιν απόρριψης...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.