ΔΕΕ υπόθ. C-601/2015 PPU, απόφ της 15.2.2016, J. N. κατά Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie [ Αιτούντες διεθνή προστασία - Δικαίωμα παραμονής - Κράτηση ]

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 1/2016, Ιανουάριος - Απρίλιος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & επικαιρότητας της Ένωσης Δικαίου Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΕΔΑΜ)

Εκδίδεται από το 2008 - Τετραμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος: K. Lenaerts Εισηγητής: T. von Danwitz Γενική εισαγγελέας: E. Sharpston Απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία - Οδηγία 2008/115/ΕΚ - Νόμιμη παραμονή - Οδηγία 2016/32/ΕΚ - Άρθρο 9 - Δικαίωμα παραμονής σε κράτος μέλος - Οδηγία 2013/33/ΕΕ - Άρθρο 8, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, στοιχείο ε΄ - Κράτηση - Προστασία της εθνικής ασφάλειας ή της δημόσιας τάξεως - Κύρος - Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Άρθρα 6 και 52 - Περιορισμός - Αναλογικότητα. Διατάξεις: άρθρα 9 Οδηγίας 2016/32/ΕΚ , 8 [παρ. 3] Οδηγίας 2013/33/ΕΕ Απόφαση 1. Η αίτηση προδικαστικής αποφάσεως αφορά το κύρος του άρθρου 8, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, στοιχείο ε΄, της οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (ΕΕ L 180, σ. 96). 2. Η αίτηση αυτή υποβλήθηκε στο πλαίσιο ένδικης διαφοράς μεταξύ του J. N. και του Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Υφυπουργού Ασφάλειας και Δικαιοσύνης, στο εξής: Staatssecretaris) σχετικά με την κράτηση του πρώτου. [...] Επί του προδικαστικού ερωτήματος 43. Με το προδικαστικό ερώτημα το αιτούν δικαστήριο ζητεί κατ’ ουσίαν από το Δικαστήριο να εξετάσει το κύρος του άρθρου 8, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο,...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.