ΔΕφΑθ 472/2018 Τμ. Θ΄ [Πολιτογράφηση ομογενούς κατοίκου εξωτερικού]

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 1/2017, Ιανουάριος - Απρίλιος 2017

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & επικαιρότητας της Ένωσης Δικαίου Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΕΔΑΜ)

Εκδίδεται από το 2008 - Τετραμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πολιτογράφηση ομογενούς κατοίκου εξωτερικού. Κρίση της Διοίκησης ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει ελληνική συνείδηση (και συνεπώς δεν έχει την ιδιότητα του ομογενούς) πρέπει να είναι πλήρως και ειδικώς αιτιολογημένη.Διατάξεις: άρθρο 10 Ν 3284/2004 1. Επειδή, για την άσκηση της υπό κρίση αιτήσεως έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο (βλ. τα με αριθ. .... και ..../2015, Σειράς Α΄, ειδικά γραμμάτια παραβόλου). 2. Επειδή, με την αίτηση αυτή παραδεκτώς ζητείται η ακύρωση της υπ’ αριθ. πρωτ.Φ. 144487/22937/20.11.2014 αποφάσεως, που υπογράφεται με εντολή του Υφυπουργού Εσωτερικών, από την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ιθαγενείας του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία απορρίφθηκε το αίτημα του αιτούντος να αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση ως ομογενής, κάτοικος εξωτερικού, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 του Ν 3284/2004 (Α 217). 3. Επειδή, στον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν 3284/2004 (Α΄ 217/10.11.2004), στο άρθρο 10 με τον τίτλο «Πολιτογράφηση ομογενών που διαμένουν στο εξωτερικό» ορίζεται ότι «1. Η αίτηση πολιτογράφησης ομογενών που διαμένουν στο εξωτερικό υποβάλλεται στον Έλληνα Πρόξενο του τόπου κατοικίας τους, ο οποίος τη διαβιβάζει στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με έκθεσή του, στην οποία περιλαμβάνονται απαραιτήτως στοιχεία που τεκμηριώνουν την ιδιότητα του αιτούντος ως ομογενούς. Μαζί με...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.