ΔΕφΑθ 2668/2017 Τμ. Θ΄ [Ανάκληση απόφασης πολιτογράφησης]

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 1/2017, Ιανουάριος - Απρίλιος 2017

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & επικαιρότητας της Ένωσης Δικαίου Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΕΔΑΜ)

Εκδίδεται από το 2008 - Τετραμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Ανάκληση απόφασης πολιτογράφησης ομογενούς, καθώς τα ΕΔΤΟ των γονέων, από τους οποίους έλκει την ελληνική καταγωγή η αιτούσα, εκδόθηκαν βάσει πλαστών δικαιολογητικών και ανακλήθηκαν. Μεταγενέστερη πολιτογράφηση γονέων ως ομογενών. Έλλειψη νόμιμου ερείσματος προσβαλλόμενης πράξης.Διατάξεις: άρθρo 23 Ν 3838/2010 1. Επειδή, για την άσκηση της υπό κρίση αιτήσεως έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο. 2. Επειδή, με την αίτηση αυτή ζητείται η ακύρωση: α) της υπ’ αριθμ./26.4.2013 αποφάσεως του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία ανακλήθηκε η υπ’ αριθμ. /12.10.2011 απόφαση του ιδίου ως άνω Γενικού Γραμματέα περί πολιτογραφήσεως της αιτούσας ως ομογενούς, κατά τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν 3838/2010 και διετάχθη η διαγραφή της από τα οικεία Δημοτολόγια και β) της σιωπηρής απορρίψεως από τον Υπουργό Εσωτερικών της από 21.5.2013 προσφυγής νομιμότητας που άσκησε η αιτούσα κατά της ως άνω ανακλητικής αποφάσεως. 3. Επειδή, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, ως στερούμενη νομικής προσωπικότητας, εκπροσωπείται εν προκειμένω από τον καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργό Εσωτερικών, ο οποίος και παραστάθηκε κατά την συζήτηση της υποθέσεως στο ακροατήριο (βλ. ΣτΕ 2204/2012, 2338/2013 κ.α.). 4. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα εξής: Η αιτούσα, ως ομογενής αλβανικής υπηκοότητας, έλαβε βάσει των σχετικών διατάξεων [...] Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.