ΔΠρΑθ 1016/2018 Τμ. 34ο [Ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα- Jura novit curia]

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 2/2017, Μάιος - Ιούνιος - Ιούλιος - Αύγουστος 2017

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & επικαιρότητας της Ένωσης Δικαίου Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΕΔΑΜ)

Εκδίδεται από το 2008 - Τετραμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Κατά το χρόνο έκδοσης της προσβαλλόμενης απόφασης είχε καταργηθεί η δυνατότητα αρχικής χορήγησης άδειας διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα. Αυτεπάγγελτη αναζήτηση του εφαρμοστέου κανόνα από το Δικαστήριο. Είναι νόμιμη η προσβαλλόμενη απόφαση, αν και με αιτιολογία ερειδόμενη στο προϊσχύσαν νομοθετικό καθεστώς. Δεν παραβιάστηκε το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης, διότι η προσβαλλόμενη πράξη, εκδόθηκε κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου. Βιοτικοί και επαγγελματικοί δεσμοί με τη χώρα δεν υποχρεώνουν τη Διοίκηση να ανανεώσει άδεια διαμονής, εάν δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.Διατάξεις: άρθρα 24 και 25 Ν 3386/2005, 9 [παρ. 2] Ν 3536/2007, 16, 136 [παρ. 12], 138 [παρ. 7] και 148 Ν 4251/2014, 1 [παρ. 1] ΚΥΑ 53969/2014, 36 [παρ. 4] ΠΔ 18/1989 1. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση, για την οποία καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (βλ. τα … και … ειδικά έντυπα παραβόλου, σειράς Α΄), η αιτούσα, υπήκοος Φιλιππίνων, ζητεί, παραδεκτώς, την ακύρωση της της …/29.01.2015 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που υπογράφεται με εντολή του, από την Προϊστάμενη Τμήματος της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Αθηνών, με την οποία απορρίφθηκε αίτημά της για ανανέωση άδειας διαμονής για άσκηση ανεξάρτητής οικονομικής δραστηριότητας, βάσει των διατάξεων των άρθρων 24 και 25 του Ν 3386/2005 (Α΄212) και της επιβλήθηκε μέτρο επιστροφής με οικειοθελή αναχώρηση εντός...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.