ΔΠρΑθ 921/2018 Τμ. 10ο [Έκδοση άδειας διαμονής μετά τη λήξη της - Προθεσμία αίτησης για ανανέωση]

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 2/2017, Μάιος - Ιούνιος - Ιούλιος - Αύγουστος 2017

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & επικαιρότητας της Ένωσης Δικαίου Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΕΔΑΜ)

Εκδίδεται από το 2008 - Τετραμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Συντρέχει ιδιαίτερο έννομο συμφέρον για συνέχιση της δίκης, παρά τη μεταγενέστερη χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους, λόγω νομίμων δικαιωμάτων που απορρέουν από την ευδοκίμηση της αίτησης ακύρωσης, όπως δυνατότητα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας. Προθεσμία ενός μηνός από τη λήξη άδειας διαμονής, για κατάθεση αίτησης ανανέωσής. Δεν υπάρχει ειδική προθεσμία για ανανέωση άδειας διαμονής που εκδόθηκε και επιδόθηκε μετά τη λήξη της. Η αίτηση για ανανέωση πρέπει να υποβάλλεται εντός ευλόγου χρόνου από την κοινοποίηση αυτής της άδειας, και όχι πέραν των τριών μηνών.Διατάξεις: άρθρα 19 Ν 4332/2015, 11 [παρ. 4 και 6] ΠΔ 131/2006, Οδηγία 2003/86 ΕΚ, 9 [παρ. 2] 10, 11 [παρ. 1], 12 [παρ.1], 60, 67, 73 [παρ. 3], 75 [παρ.1], 91 [παρ. 1 και 2] Ν 3386/2005, 138 Ν 4251/2014, 4 [παρ. 1 και 2] Ν 3536/2007, 1Β [παρ. 2] και 2 [παρ. 3] ΚΕΙ, 36 [παρ. 4] ΠΔ 18/1989, 275 [παρ. 1] ΚΔΔ, 4 Ν 702/1977, 50 Ν 3659/2008, 15 Ν 3068/2002 1. Με την κρινόμενη αίτηση, για την άσκηση της οποίας καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (… ειδικό έντυπο παραβόλου σειράς Α’), η αιτούσα, υπήκοος Αλβανίας, ζητεί, παραδεκτώς, την ακύρωση της …/4.6.2010 (αρ.φακ. …) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία απορρίφθηκε αίτημα ανανέωσης της άδειας διαμονής...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.