ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 2/2017, Μάιος - Ιούνιος - Ιούλιος - Αύγουστος 2017

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & επικαιρότητας της Ένωσης Δικαίου Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΕΔΑΜ)

Εκδίδεται από το 2008 - Τετραμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους. Μακρόχρονη απουσία τεσσάρων ετών. Δεν αποδείχθηκε διατήρηση δεσμών με τη χώρα, παρά μόνο η δημιουργία νέων. Νομικά αδιάφορος ο δικαιολογητικός λόγος της απουσίας του αιτούντος. ΔΠρΑθ 2530/2018 Τμ. 34ο,

σελ. 191.

Ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα. Βιοτικοί και επαγγελματικοί δεσμοί με τη χώρα δεν υποχρεώνουν τη Διοίκηση να ανανεώσει άδεια διαμονής, εάν δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. ΔΠρΑθ 1016/2018 Τμ. 34ο,

σελ. 188.

Έγγραφα που αποδεικνύουν είσοδο και διαμονή στη Χώρα. Χορήγηση άδειας διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών που διέμεναν στη Χώρα μέχρι την 31.12.2004 και επί εύλογο χρονικό διάστημα προ της ημερομηνίας αυτής. Τα στοιχεία που αποδεικνύουν αυτή την ουσιαστική προϋπόθεση παρατίθενται ενδεικτικά στο νόμο. ΔΠρΑθ 2016/2018 Τμ. 34ο,

σελ. 201.

Καταστρατήγηση διατάξεων. Νόμιμη απόρριψη αιτήματος χορήγησης άδειας διαμονής σε σύζυγο Έλληνα πολίτη αν προκύπτει ότι ο γάμος τελέστηκε με σκοπό την καταστρατήγηση του νόμου. ΔΠρΑθ 1120/2018 Τμ. 10ο,

σελ. 198.

Λόγοι δημόσιας τάξης. Δεν προκύπτει ότι αξιολογήθηκε η προσωπικότητα του αιτούντος, και συνεπώς η κρίση περί επικινδυνότητας για τη δημόσια τάξη δεν είναι ειδικά αιτιολογημένη. ΔΠρΑθ 803/2018 Τμ. 23ο,

σελ. 194.

Οικογενειακή επανένωση. Πλημμελής αιτιολογία της Διοίκησης που έκρινε μη εύλογο το χρόνο υποβολής του αιτήματος, χωρίς εξατομικευμένη εξέταση της υπόθεσης. Μη νόμιμη η ερμηνευτική εγκύκλιος, που επιτρέπει απόρριψη αίτησης για οικογενειακή επανένωση επί τη βάση προκαθορισμένων όρων. ΔΠρΑθ 3387/2018 Τμ. 21ο,

σελ. 203.

Προθεσμία αίτησης για ανανέωση. Η αίτηση για ανανέωση πρέπει να υποβάλλεται εντός ευλόγου χρόνου από την κοινοποίηση αυτής της άδειας, και όχι πέραν των τριών μηνών. ΔΠρΑθ 921/2018 Τμ. 10ο,

σελ. 195.

ΑΙΤΩΝ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Περιορισμός κυκλοφορίας αιτούντων διεθνή προστασία. Απόφαση της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου-Περιορισμός κυκλοφορίας στα νησιά Λέσβο, Ρόδο, Σάμο, Κω, Λέρο και Χίο των αιτούντων διεθνή προστασία που εισήλθαν μετά την 20.3.2016 στην Ελληνική Επικράτεια. Μη απαγόρευση του περιορισμού από το Σύνταγμα, δεν προκύπτουν, όμως, σοβαροί και επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος και μεταναστευτικής πολιτικής, που θα ηδύναντο να δικαιολογήσουν την επιβολή του. ΣτΕ 805/2018 Τμ. Δ΄ (περίλ.),

σελ. 187.

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

Άδεια παραμονής δεύτερης γενιάς. Η απόφαση παρίσταται ανεπαρκώς αιτιολογημένη, καθώς δεν αιτιολογείται, εάν για την εκτίμηση της διακοπής των ισχυρών δεσμών του αιτούντος με τη χώρα, κατά το χρονικό διάστημα της απουσίας του, ελήφθη υπόψη και αξιολογήθηκε, το γεγονός ότι ο αιτών αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη χώρα ακολουθώντας τους γονείς του στην Αλβανία, λόγω της ανηλικότητάς του. ΔΠρΠειρ 62/2018 Τμ. 2ο, (παρατ. Χ. Μαρινάκη),

σελ. 206.

Ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα. Βιοτικοί και επαγγελματικοί δεσμοί με τη χώρα δεν υποχρεώνουν τη Διοίκηση να ανανεώσει άδεια διαμονής, εάν δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. ΔΠρΑθ 1016/2018 Τμ. 34ο,

σελ. 188.

Έγγραφα που αποδεικνύουν είσοδο και διαμονή στη Χώρα. Χορήγηση άδειας διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών που διέμεναν στη Χώρα μέχρι την 31.12.2004 και επί εύλογο χρονικό διάστημα προ της ημερομηνίας αυτής. Τα στοιχεία που αποδεικνύουν αυτή την ουσιαστική προϋπόθεση παρατίθενται ενδεικτικά στο νόμο. ΔΠρΑθ 2016/2018 Τμ. 34ο,

σελ. 201.

Νομολογία ΕΔΔΑ. Επισκόπηση νομολογίας ΕΔΔΑ αναφορικά με το νομικό καθεστώς αλλοδαπών (Ιανουάριος - Ιούνιος 2017), (επιμ.-επεξ. Μ. Σκορτσή, Γ. Αρχοντή),

σελ. 166.

ΑΣΥΛΟ

Έννοια ασφαλούς τρίτης χώρας. Ο αποκλεισμός προσώπων από τη διεθνή προστασία για τον λόγο ότι, πριν την υποβολή της αίτησής τους, είχαν διέλθει από μία τρίτη χώρα, η οποία είναι ασφαλής για τους ίδιους και στην οποία θα μπορούσαν να έχουν υποβάλει το αίτημά τους, αποτελεί την αναγκαία προϋπόθεση για την εφαρμογή της συμφωνίας Ε.Ε.-Τουρκίας για την επανεισδοχή αιτούντων άσυλο. Μελέτες - Αρθρογραφία, Σ. Κοφίνης,

σελ. 130.

Εργασία και κοινωνικές παροχές αιτούντων άσυλο. Από την ανάλυση των εθνικών συστημάτων υποδοχής πέντε κρατών μελών (Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία, Ισπανία) καθίσταται σαφής η έντονη διαφοροποίηση των συστημάτων αυτών τόσο αναφορικά με τους όρους πρόσβασης στην απασχόληση των αιτούντων άσυλο και δικαιούχων επικουρικής προστασίας όσο και της πρόσβασης τους σε κοινωνικές παροχές. Ωστόσο, κατά γενικό κανόνα οι διαφορές στα επίπεδα των παροχών αντιστοιχούν στις διαφορές του βιοτικού επιπέδου μεταξύ των κρατών, ενώ οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα με τους υπηκόους των κρατών μελών υποδοχής, παρόλο που ορισμένα κράτη θέτουν περιορισμούς στην πρόσβαση τους στην αγορά εργασίας ή τις κοινωνικές παροχές. Μελέτες - Αρθρογραφία, Β. Κατσαγώνη,

σελ. 120.

Καθεστώς επικουρικής προστασίας. Χορήγηση καθεστώτος επικουρικής προστασίας σε Αφγανούς αιτούντες άσυλο (κάτοικοι Χελμάντ) λόγω βίας ασκούμενης αδιακρίτως σε κατάσταση εσωτερικής ένοπλης σύρραξης, σύμφωνα με το εδ. γ΄ του άρθρου 15 του ΠΔ 141/2013. Απόφαση 26894/2018 της 10ης Ανεξάρτητης Επιτροπής Προσφυγών του Ν 4375/2016,

σελ. 211.

Περιορισμός κυκλοφορίας αιτούντων διεθνή προστασία. Απόφαση της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου-Περιορισμός κυκλοφορίας στα νησιά Λέσβο, Ρόδο, Σάμο, Κω, Λέρο και Χίο των αιτούντων διεθνή προστασία που εισήλθαν μετά την 20.3.2016 στην Ελληνική Επικράτεια. Μη απαγόρευση του περιορισμού από το Σύνταγμα, δεν προκύπτουν, όμως, σοβαροί και επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος και μεταναστευτικής πολιτικής, που θα ηδύναντο να δικαιολογήσουν την επιβολή του. ΣτΕ 805/2018 Τμ. Δ΄,

σελ. 187.

Υπόθεση 8 Τούρκων στρατιωτικών. Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζεται το διαδικαστικό χρονικό της υπόθεσης των 8 Τούρκων στρατιωτικών, οι οποίοι κατέφυγαν στην ελληνική επικράτεια ζητώντας άσυλο, ύστερα από το αποτυχημένο πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 2016 στην Τουρκία. Μελέτες-Αρθρογραφία, Η. Κουβαράς,

σελ. 150.

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

Νομολογία ΔΕΕ. Επισκόπηση νομολογίας ΔΕΕ σε θέματα ασύλου και μετανάστευσης υπηκόων τρίτων χωρών (Ιανουάριος-Ιούνιος 2017), (επιμ.-επεξ. Α. Αρχοντάκη, Γ. Κατραχούρα, Κ. Λιόντου),

σελ. 179.

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Εργασία και κοινωνικές παροχές αιτούντων άσυλο. Από την ανάλυση των εθνικών συστημάτων υποδοχής πέντε κρατών μελών (Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία, Ισπανία) καθίσταται σαφής η έντονη διαφοροποίηση των συστημάτων αυτών τόσο αναφορικά με τους όρους πρόσβασης στην απασχόληση των αιτούντων άσυλο και δικαιούχων επικουρικής προστασίας όσο και της πρόσβασης τους σε κοινωνικές παροχές. Ωστόσο, κατά γενικό κανόνα οι διαφορές στα επίπεδα των παροχών αντιστοιχούν στις διαφορές του βιοτικού επιπέδου μεταξύ των κρατών, ενώ οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα με τους υπηκόους των κρατών μελών υποδοχής, παρόλο που ορισμένα κράτη θέτουν περιορισμούς στην πρόσβαση τους στην αγορά εργασίας ή τις κοινωνικές παροχές. Μελέτες - Αρθρογραφία, Β. Κατσαγώνη,

σελ. 120.

Καθεστώς επικουρικής προστασίας. Χορήγηση καθεστώτος επικουρικής προστασίας σε Αφγανούς αιτούντες άσυλο (κάτοικοι Χελμάντ) λόγω βίας ασκούμενης αδιακρίτως σε κατάσταση εσωτερικής ένοπλης σύρραξης, σύμφωνα με το εδ. γ΄ του άρθρου 15 του ΠΔ 141/2013. Απόφαση 26894/2018 της 10ης Ανεξάρτητης Επιτροπής Προσφυγών του Ν 4375/2016,

σελ. 211.

Χορήγηση καθεστώτος πρόσφυγα. Χορήγηση του καθεστώτος του πρόσφυγα σε Αφγανές υπηκόους λόγω της υπαγωγής τους ως μέλη ιδιαίτερης κοινωνικής ομάδας (χωρισμένη γυναίκα, με ανήλικη κόρη, χωρίς υποστηρικτικό δίκτυο στη χώρα τους). Απόφαση 8251/17.5.2018 Περιφερειακού γραφείου ασύλου Πειραιά,

σελ. 216.

ΕΜΕΔ