ΤρΕφΑθ 2313/2018 [Εταιρεία αφανής – Διανομή κερδών - Αγωγή κατά του διαχειριστή]

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 159/2019, Μάιος 2019

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Αφανής εταιρεία - Διανομή κερδών - Αγωγή κατά του διαχειριστή ΤρΕφΑθ 2313/2018 Από τις διατάξεις των άρθρων 47-50 ΕμπΝ (όπως ίσχυε πριν την κατάργησή του με τον Ν 4072/2012), προκύπτει ότι, στην αφανή εταιρεία που δεν έχει νομική προσωπικότητα, εφαρμόζονται, εφόσον δεν αντιτίθενται στον ιδιάζοντα χαρακτήρα της, οι διατάξεις περί εταιριών του Αστικού Κώδικα, δηλαδή τα άρθρα 741 επ. αυτού. Ειδικότερα, από τα άρθρα 758 και 762 του ΑΚ συνάγεται ότι, καθετί που αποκτά ο διαχειριστής εμφανής εταίρος έχει υποχρέωση να το καταστήσει κοινό όλων των εταίρων , κατά τον λόγο της εταιρικής μερίδας του καθενός, σε περίπτωση δε, εταιρείας διάρκειας μεγαλύτερης του έτους, ο λογαριασμός κλείνεται και τα κέρδη μοιράζονται στο τέλος κάθε έτους. Ως κέρδη, κατά την έννοια του νόμου, νοείται το καθαρό προϊόν που απομένει μετά την αφαίρεση των εξόδων . Επομένως, όταν ο εμφανής εταίρος αρνείται να αποδώσει στον αφανή εταίρο την ανάλογη από την εταιρική σχέση μερίδα των κερδών, στοιχείο της αγωγής και της αποφάσεως που επιδικάζει τα κέρδη αυτά είναι ο ακριβής προσδιορισμός των καθαρών κερδών που επιδικάζονται. Η τυχόν ύπαρξη εξόδων που πρέπει να αφαιρεθούν είναι ισχυρισμός του διαχειριστή εμφανούς εταίρου, όχι δε στοιχείο της αγωγής. Περαιτέρω, από τις διατάξεις των άρθρων 778...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.