ΓνωμΝΣΚ 46/2019 [Δημοσιοποίηση ονομάτων πειθαρχικώς τιμωρηθέντων ορκωτών ελεγκτών λογιστών στην ιστοσελίδα της ΕΛΤΕ]

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 159/2019, Μάιος 2019

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Δημοσιοποίηση ονομάτων πειθαρχικώς τιμωρηθέντων ορκωτών ελεγκτών λογιστών στην ιστοσελίδα της ΕΛΤΕ ΓνωμΝΣΚ 46/2019 Τμ. Β΄ Η Ε.Λ.Τ.Ε. (ως ΝΠΔΔ) λειτουργεί αποκλειστικά χάριν του δημόσιου συμφέροντος με σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας λειτουργίας των επιχειρήσεων με την εφαρμογή λογιστικής τυποποίησης και τη διασφάλιση της ποιότητας των λογιστικών ελέγχων και, κατά συνέπεια, οφείλει να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για τον ορισμό των υπευθύνων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, που σχετίζονται με τις δραστηριότητές της, δηλαδή τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τον υπεύθυνο προστασίας (ΓνωμΝΣΚ 7/2019). Στην προκειμένη περίπτωση, επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή σε ορκωτό ελεγκτή λογιστή από το αρμόδιο όργανο της ΕΛΤΕ λόγω παραβάσεως διατάξεων σχετιζομένων με τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων που διενήργησε αυτός. Η απόφαση για την ανάρτηση στο διαδίκτυο και σε συγκεκριμένη ιστοσελίδα της πειθαρχικής αποφάσεως επαφίεται στην διακριτική ευχέρεια της ΕΛΤΕ. Όταν αποφασίζεται η ανάρτηση πειθαρχικής απόφασης (συμπεριλαμβανομένου του ονόματος του τιμωρηθέντος), αυτή επιτρέπεται να αναρτηθεί, εφόσον συντρέχουν λόγοι υπέρτερου εννόμου συμφέροντος του δικαιώματος του υποκειμένου προστασίας των προσωπικών του δεδομένων λαμβανομένης υπόψη και της αρχής της αναλογικότητας. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει τους λόγους αυτούς ενώπιον της εποπτικής αρχής σε μεταγενέστερο έλεγχο. Ειδικότερα,...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.