Ν. Σγουρινάκης, Το πλαίσιο του νέου νόμου για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 160/2019, Ιούνιος 2019

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Νίκος Σγουρινάκης,   Λογιστής - Φοροτεχνικός, Μέλος του ΣΛΟΤ Δημοσιεύθηκε ήδη στο ΦΕΚ, ο Ν 4601 (τεύχος Α΄ 44/16.3.2019), ο οποίος συνιστά το νέο πλαίσιο, αναφορικά με τους εταιρικούς μετασχηματισμούς και τις διαδικασίες συγχώνευσης, διάσπασης ή μετατροπής των οντοτήτων σε ευρύτερα επιχειρηματικά και εταιρικά σχήματα. Ο στόχος που τίθεται από την πολιτεία είναι, σε κάθε περίπτωση, η αξιοποίηση των πόρων της οικονομίας και η επίτευξη του μέγιστου δυνατού αποτελέσματος, εντός, εννοείται, των κανόνων της ελεύθερης αγοράς και του Ευρωπαϊκού δικαίου. Σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου, στην διαδικασία εταιρικού μετασχηματισμού, υπό την έννοια της συγχώνευσης, διάσπασης ή μετατροπής, έχουν την δυνατότητα να μετέχουν οι ακόλουθες εταιρικές μορφές νομικών οντοτήτων: α. Ανώνυμες Εταιρείες. β. Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης. γ. Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες. δ. Ομόρρυθμες Εταιρείες. ε. Ετερόρρυθμες Εταιρείες. στ. Ετερόρρυθμες Εταιρείες κατά μετοχές. ζ. Κοινοπραξίες που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 293 του Ν 4072/2012. η. Αστικοί Συνεταιρισμοί. Οίκοθεν νοείται, ότι σε περίπτωση κατά την οποία, η απορροφώσα ή μία από τις επωφελούμενες ή τις νέες εταιρείες, ή η μετατρεπόμενη εταιρεία, υπό την νέα εταιρική της μορφή, εμπίπτει στις παραπάνω κατηγορίες (α έως η), ο μετασχηματισμός αποφασίζεται υπό την προϋπόθεση ότι τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας αυτής δεν θα είναι...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.