Ν. Σγουρινάκης, Εργασίες τέλους χρήσης και η διάθεση των κερδών στην Ανώνυμη Εταιρεία

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 160/2019, Ιούνιος 2019

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Νίκος Σγουρινάκης,   Λογιστής Φοροτεχνικός, Μέλος του ΣΛΟΤ Μετά την εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ, Ν 4308/2014), η διάθεση των κερδών λαμβάνει χώρα, κατά τον χρόνο έγκρισής τους από την γενική συνέλευση των μετόχων ή το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο, και όχι κατά την σύνταξη του ισολογισμού της κλειόμενης περιόδου. Ακολούθως, ο φόρος εισοδήματος, αλλά και οι λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι, εμφανίζονται ως στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων, στον χρόνο που προκύπτουν, βάσει της αρχής του δεδουλευμένου. Στην παρούσα εφαρμογή θα συνδέσουμε τις διατάξεις του νέου δικαίου των ΑΕ, με τα ΕΛΠ, σε ότι αφορά την διάθεση των κερδών. Περιεχόμενα 1. Οι νέες διατάξεις περί της διάθεσης των κερδών στην ΑΕ (α) Σχηματισμός τακτικού αποθεματικού (β) Προϋποθέσεις και περιορισμός διανομής ποσών (γ) Καθαρά κέρδη - Διανομή κερδών (δ) Ελάχιστο μέρισμα 2. Λογιστικές εργασίες τέλους χρήσης (Εφαρμογή) 1. Οι νέες διατάξεις περί της διάθεσης των κερδών στην ΑΕ Στο ΦΕΚ (τεύχος Α) με αριθμό 104 της 13/6/2018, δημοσιεύθηκε ο νόμος 4548, για την αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών, με έναρξη ισχύος την 1/1/2019 (άρθρο 190). Από την έναρξη ισχύος του ως άνω νόμου καταργούνται οι αντίστοιχες διατάξεις του ΚΝ 2190/1920 (άρθρα 1 έως 63δ και 90 έως 146)....

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.