Αλφαβητικό Ευρετήριο

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 160/2019, Ιούνιος 2019

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Άδειες

– πρακτικά παραδείγματα υπολογισμού των αποδοχών (Άρθρο Π. Ραπανάκης),

σελ. 500

Αθλητικός σύλλογος

– μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Ερωτήματα αναγνωστών),

σελ. 541

Ανώνυμη εταιρεία (ΑΕ)

- διάσπαση (ΑΠ 339/2018), σελ. 551

– εργασίες τέλους χρήσης και διάθεση των κερδών (Εφαρμογές Φορολογίας & λογιστικής Ν. Σγουρινάκης),

σελ. 528

Αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών

– πρώτες εντυπώσεις από την εφαρμογή, προοπτικές και νέες κατευθύνσεις (Άρθρο Ν. Παξινού),

σελ. 524

Βραχυχρόνια μίσθωση

– διαχείριση ακινήτου (Ερωτήματα αναγνωστών),

σελ. 540

Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ)

– αναρμοδιότητα για κρίση επί αιτήματος φορολογούμενου περί μεταβολής της φορολογικής του κατοικίας και σχετικής άρνησης του προϊσταμένου ΔΟΥ (ΣτΕ 2105/2018),

σελ. 547

Εκκαθαριστικά

– ωφέλεια που προκύπτει από την διακριτή έκδοσή τους για τους συζύγους (Φορολογικές και λογιστικές επισημάνσεις Ν. Σγουρινάκης),

σελ. 543

Επίδομα αδείας

– πρακτικά παραδείγματα υπολογισμού των αποδοχών στη μερική απασχόληση (Άρθρο Π. Ραπανάκης),

σελ. 500

Επίσχεση εργασίας

- προϋποθέσεις (ΑΠ 670/2018), σελ. 550

Εργασίες τέλους χρήσης

– διάθεση κερδών στην ανώνυμη εταιρεία (Εφαρμογές Φορολογίας & λογιστικής Ν. Σγουρινάκης),

σελ. 528

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ)

– αποκλεισμός εταίρου (ΜΕφΑθ 2641/2018),

σελ. 551

– δάνεια εταίρων προς ΕΠΕ (ΜΕφΑθ 2641/2018),

σελ. 551

– έξοδος εταίρου (ΜΕφΑθ 2641/2018),

σελ. 551

Εταιρικοί μετασχηματισμοί

- το πλαίσιο του νέου Ν 4601/2019 (Σημείωμα της σύνταξης Ν. Σγουρινάκης),

σελ. 493

Καταγγελία

– ακυρότητα λόγω καταχρηστικής άσκησης (ΑΠ 671/2018),

σελ. 550

Μερίσματα

– εφαρμογή των διατάξεων περί πίστωσης υποκείμενου αλλοδαπού εταιρικού φόρου (Άρθρο Λ. Πανέτσος),

σελ. 510

– φορολογική μεταχείριση εισοδήματος κατ' εφαρμογή της ΣΑΔΦ Ελλάδας - Κύπρου (ΔΕΔ 1140/2019),

σελ. 547

Μετοχές υπέρ το άρτιο

– καταβολή διαφοράς μεταξύ διάθεσης μετοχής και ονομαστικής αξίας αυτής (ΣτΕ 1774/2018), 547

Οικονομική ανάλυση

- το προσδιοριστικό και στοχαστικό υπόδειγμα (Μαθηματικά-Οικονομετρία-Στατιστική Ν. Σγουρινάκης),

σελ. 576

Οφειλές

– ρύθμισή τους με τον Ν 4611/2019 (Άρθρο Μ. Πρινιωτάκη),

σελ. 519

Πνευματικά δικαιώματα

– φορολογική μεταχείριση των σχετικών εσόδων για τους συνταξιούχους (Φορολογικές και λογιστικές επισημάνσεις Ν. Σγουρινάκης),

σελ. 543

Ρύθμιση οφειλών

– προς τη φορολογική Διοίκηση μετά τον Ν 4611/2019 (Άρθρο Μ. Πρινιωτάκη),

σελ. 519

Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (ΣΑΔΦ)

– πίστωση του υποκείμενου αλλοδαπού εταιρικού φόρου σύμφωνα με την Ε.2018/2019 (Άρθρο Λ. Πανέτσος),

σελ. 510

Τιμολόγια

– όρθή έκδοση βάσει του Ν 4308/2014 (Φορολογικές και λογιστικές επισημάνσεις Ν. Σγουρινάκης),

σελ. 543

Υπερημερία εργοδότη

- αξίωση μισθών υπερημερίας (ΑΠ 613/2018),

σελ. 550

Υπόδειγμα

– προσδιοριστικό και στοχαστικό (Μαθηματικά-Οικονομετρία-Στατιστική Ν. Σγουρινάκης),

σελ. 576

Υποκατάστημα

– διακοπή με προγενέστερη ημερομηνία (Ερωτήματα αναγνωστών),

σελ. 542