Αλφαβητικό Ευρετήριο

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 162/2019, Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2019

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Αποζημίωση απόλυσης

– έννοια τακτικών αποδοχών (ΑΠ 865/2018),

σελ. 739

Αποθεματικό ειδικό

– περιορισμοί στον σχηματισμό του (Φορολογικές και λογιστικές επισημάνσεις),

σελ. 727

Αποσβέσεις

– για κάλυψη (ΣτΕ 2556/2018),

σελ. 737

Ασφαλιστικές εισφορές

– το στρεβλό σύστημα υπολογισμού και η εκκαθάρισή τους (Σημείωμα της σύνταξης Ν. Σγουρινάκης),

σελ. 693

Διαχειριστές ΟΕ

– χρόνος πληρωμής εισφορών (Ερωτήματα αναγνωστών),

σελ. 724

Διευθύνοντες υπάλληλοι

– έννοια, εξαίρεση από προστασία των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας (ΑΠ 869/2018),

σελ. 738

Δοσοληπτικοί λογαριασμοί

– το ισχύον πλαίσιο υπό τον ΚΝΤΧ (Άρθρο Ν. Ζωγραφάκης),

σελ. 707

Εισφορές

– επικουρικής ασφάλισης, μείωση (Φορολογικές και λογιστικές επισημάνσεις),

σελ. 727

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ)

– λογιστική του κόστους (Εφαρμογές φορολογίας & λογιστικής Ν. Σγουρινάκης),

σελ. 719

Επιτόκιο

– ανάλογο και ισοδύναμο (Μαθηματικά - Οικονομετρία - Στατιστική Ν. Σγουρινάκης),

σελ. 764

Εργοδότες

– κυρώσεις για τη μη καταβολή αποδοχών, υπερημερία και τύχη μισθού (Άρθρο Ε. Αντωνιάδου),

σελ. 715

Εταιρεία Ναυτική

– ελαττωματικές αποφάσεις ΓΣ (ΜΠρΠειρ 196/2019),

σελ. 740

– μεταβίβαση μετοχών εν ζωή (ΜΠρΠειρ 196/2019),

σελ. 740

Εταιρεία Ομόρρυθμη

– λύση με δικαστική απόφαση (ΜΕφΘεσ 899/2018),

σελ. 740

– καταγγελία (ΜΕφΘεσ 899/2018), σελ. 740

– σπουδαίος λόγος (ΜΕφΘεσ 899/2018),

σελ. 740

– δικαίωμα εξόδου(ΜΕφΘεσ 899/2018), σελ. 740

Καταγγελία

– αντικειμενικά αδικαιολόγητη (ΑΠ 868/2018),

σελ. 739

Λογαριασμοί

– εξόφληση εξόδων εταιρείας από τους ατομικούς των διευθυνόντων συμβούλων κ.λπ. (Ερωτήματα αναγνωστών),

σελ. 725

Λογιστές

– αστική πειθαρχική και ποινική ευθύνη (ΔΕΔ 231/2019),

σελ. 743

Λογιστική κόστους

– σε σχέση με τα ΕΛΠ (Εφαρμογές φορολογίας & λογιστικής Ν. Σγουρινάκης),

σελ. 719

Μάρμαρα ακατέργαστα

– κόστος επεξεργασίας (Ερωτήματα αναγνωστών),

σελ. 726

Μισθός

– νομική προστασία (Άρθρο Α. Αντωνιάδου),

σελ. 715

Μίσθωση εργασίας

- καταγγελία σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου (MΕφΠειρ 107/2019),

σελ. 739

Οδηγοί τουριστικών λεωφορείων

– καταγγελία σύμβασης, υπολογισμός αποζημίωσης απόλυσης (ΑΠ 803/2018),

σελ. 738

Παραστατικά πλαστά

– δεν αποτελούν νόμιμα τιμολόγια για την έκπτωση του ΦΠΑ (ΔΕΔ 1132/2019),

σελ. 743

Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (ΣΑΔΦ)

– η έννοια της κατάχρησης (Άρθρο Κ. Παππά),

σελ. 701

Τεκμήρια

– από αγορά ακινήτου με καταβολή του τιμήματος στην αλλοδαπή (Ερωτήματα αναγνωστών),

σελ. 724

Τέλη χαρτοσήμου

– τα οικονομικά των δοσοληπτικών λογαριασμών (Άρθρο Ν. Ζωγραφάκης),

σελ. 707

Τιμολόγια εικονικά

– ακύρωση, χρήση ενώπιον τρίτου (ΣτΕ 380/2019),

σελ. 737

Υπομίσθωση

– λογιστικός χειρισμός (ΓνωμΣΛΟΤ 1394/2019),

σελ. 745

Φορολογία εισοδήματος

– διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα ποσά κερδών ν.π. (ΓνωμΝΣΚ 116/2019),

σελ. 741

Φορολογικές διαφορές

– νέο σύστημα της ΕΕ για την επίλυσή τους από 1.7.2019 (Επισημάνσεις ευρωπαϊκού και διεθνούς φορολογικού δικαίου Α. Καραντάνα),

σελ. 732

Φόροι πρόσθετοι

– για ανακριβή φορολογική δήλωση (ΣτΕ 351/2019),

σελ. 734

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)

– παράταση εφαρμογής μειωμένων συντελεστών στα πέντε νησιά του Αιγαίου (Φορολογικές και λογιστικές επισημάνσεις),

σελ. 727

– τόπος ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών (Φορολογικές και λογιστικές επισημάνσεις),

σελ. 727