Π. Γιώτης, Τόκοι κατασκευαστικής περιόδου

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 170, Μάϊος 2020

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πολύκαρπος Γιώτης Λογιστής, MBA Η λογιστική αντιμετώπιση των τόκων τραπεζικών δανείων που προορίζονται για να χρηματοδοτήσουν την κατασκευή πάγιου εξοπλισμού, η οποία απαιτεί σημαντικό χρονικό διάστημα, ή μέρος γενικού τραπεζικού δανεισμού που χρησιμοποιείται για τον ίδιο σκοπό, απαιτεί ειδικό χειρισμό. Ο λόγος είναι ότι συνήθως οι επενδύσεις αυτές αφορούν σε σημαντικά χρηματικά ποσά και η λογιστική απεικόνισή τους επηρεάζει εξίσου σημαντικά τις οικονομικές καταστάσεις των οντοτήτων που πραγματοποιούν ανάλογες επενδύσεις. Τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα επιτρέπουν ως εναλλακτικό λογιστικό χειρισμό την κεφαλαιοποίηση των τόκων των εν λόγω τραπεζικών δανείων για όσο διαρκεί η κατασκευαστική περίοδος του πάγιου εξοπλισμού.   Περιεχόμενα Α. Έννοιες - Ορισμοί Β. Λογιστική Οδηγία Γ. Πρακτικό παράδειγμα Δ. Αναβαλλόμενη φορολογία   Α. Έννοιες - Ορισμοί Τα ιδιοπαραγόμενα περιουσιακά στοιχεία είναι τα περιουσιακά στοιχεία που κατασκευάζονται ή δημιουργούνται είτε από την ίδια την οντότητα είτε από ένα τρίτο μέρος, είτε από κοινού από την οντότητα και ένα τρίτο μέρος, για λογαριασμό της (Παράρτημα Α του Ν 4308/2014). Σύμφωνα με την παράγραφο 2 «Ιδιοπαραγόμενα πάγια στοιχεία» του άρθρου 18 «Ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία» του Ν 4308/2014: α) Το κόστος κτήσης ενός ιδιοπαραγόμενου παγίου περιλαμβάνει το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για να φθάσει το στοιχείο στην κατάσταση λειτουργίας...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.