Β. Μπερτζελέτος, Επενδυτικά ακίνητα (ΔΛΠ 40)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 170, Μάϊος 2020

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Βασίλειος Μπερτζελέτος Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής στο Σ.Ο.Ε.Λ, Εισηγητής Παρουσίαση των βασικών διατάξεων του ΔΛΠ 40, που καθορίζει το λογιστικό χειρισμό των επενδύσεων σε ακίνητα και τις σχετικές γνωστοποιήσεις που απαιτούνται για όσες εταιρείες συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις με βάση τα Δ.Π.Χ.Α.   Περιεχόμενα Ι. Ορισμός των επενδυτικών ακινήτων II. Επιμέτρηση επενδυτικών ακινήτων κατά την αναγνώριση ΙΙΙ. Παροχή βοηθητικών υπηρεσιών στους μισθωτές ενός ακινήτου ΙV. Η επιμέτρηση των επενδυτικών ακινήτων μετά την αναγνώριση V. Υπόδειγμα γνωστοποιήσεων για τα επενδυτικά ακίνητα στις οικονομικές καταστάσεις ενός ομίλου   Ι. Ορισμός των επενδυτικών ακινήτων Επένδυση σε ακίνητα: Είναι ακίνητα (γήπεδα ή κτίρια ή μέρη κτιρίων ή και τα δύο) που κατέχονται (από τον ιδιοκτήτη ή από το μισθωτή με χρηματοδοτική μίσθωση) για να εξοικονομούνται τα ποσά που αντιστοιχούν σε μισθώματα ή για κεφαλαιακούς σκοπούς ή και για τα δύο, παρά για: α) χρήση στην παραγωγή ή προμήθεια αγαθών ή υπηρεσιών ή για διοικητικούς σκοπούς ή β) πώληση κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της οικονομικής οντότητας (ΔΛΠ 40, παρ. 5). Πρακτικό παράδειγμα Η εταιρεία «ALPHA MALL S.A.» αγόρασε στις 10 Ιανουαρίου 2020, ένα αγροτεμάχιο που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή εμπορικού κέντρου. Οι σχετικές άδειες και διοικητικές εγκρίσεις από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι οποίες πρέπει...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.