ΤρΔΠρΑθ 13445/2019 [Προσωπική και αλληλέγγυα ευθύνη]

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 170, Μάϊος 2020

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Γέννηση προσωπικής και αλληλέγγυας ευθύνης των προσώπων που είναι διευθυντές, διαχειριστές, διευθύνοντες σύμβουλοι και εκκαθαριστές ημεδαπών ΑΕ (παρ. 3 του άρθρου 115 του Ν 2238/1994 για την πληρωμή Φ.Π.Α.) ΤρΔΠρΑθ 13445/2019 Τμ. 10ο Στην περίπτωση που ο Φ.Π.Α. καταλογίζεται σε βάρος ανώνυμης εταιρείας κατόπιν εξωλογιστικού προσδιορισμού των ακαθάριστων εσόδων της (φορολογητέων εκροών), δεν είναι δυνατή η κατανομή της πρόσθετης ευθύνης, κατά τις διακρίσεις της παρ. 3 του άρθρου 115 του N 2238/1994, δοθέντος ότι, επί εξωλογιστικού προσδιορισμού, όπου ο έλεγχος δεν στηρίζεται στα βιβλία και στοιχεία της ελεγχόμενης εταιρείας, είναι αντικειμενικά αδύνατη η ελεγκτική διαπίστωση της χρέωσης και της απόδοσης ή μη του Φ.Π.Α., κατ’ εφαρμογή των διακρίσεων, που διαλαμβάνονται στις διατάξεις των περιπτώσεων α’ και β’ της παρ. 3 του άρθρου 115 του Ν 2238/1994. Συνεπώς, στην περίπτωση εξωλογιστικού προσδιορισμού η προσωπική και εις ολόκληρον ευθύνη (του διευθύνοντος συμβούλου, διαχειριστή κ.λπ.) με το νομικό πρόσωπο για τις οφειλές αυτού, που προέκυψαν από Φ.Π.Α κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του, εκτείνεται σε όλους, όσοι διετέλεσαν διοικούντες του νομικού προσώπου κατά τη διαχειριστική περίοδο, που γεννήθηκε η υποχρέωση απόδοσης του Φ.Π.Α. προς το Δημόσιο. Τούτο δε, ακόμα και αν τα ευθυνόμενα πρόσωπα άσκησαν καθήκοντα για τμήμα μόνο της περιόδου αυτής, διότι...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.